Ziraat Bank International AG

Klient

Ziraat Bank International AG 
www.ziraatbank.de/en 
Poskytovatel bankovních služeb 
Německo

Produkt
Odvětví
Investice

Ve snaze modernizovat a rozšířit své služby realizuje Ziraat Bank AG od roku 2014 interní projekt výměny celobankovního softwarového systému. Součástí projektu je také instalace řešení pro správu cenných papírů, které může současně automatizovaně komunikovat s novým core banking systémem. Cílem banky je zvýšit objem obchodování s cennými papíry a rozšířit třídy obchodovaných aktiv.

Pro implementaci automatizované správy cenných papírů se hlavní dodavatel core banking systému obrátil na náš AMS tým. Nasazení AMS produktu v Ziraat Bank AG zahrnuje implementaci plně funkčního systému od podpory front office procesů až po back office (vypořádání, fakturace, firemní akce). Kromě cenných papírů jsou do AMS systému nasazeny také produkty Repo, Credit Default Swap, Credit Linked Notes. Software tak bance umožňuje rozšířit obchodování s novými produkty za využití standardních AMS funkcionalit ve všech nezbytných procesech.  AMS má zároveň vybudovaná rozhraní pro implementovaný celobankovní systém inter-Vision. Rozhodnutí implementovat integrované řešení AMS - inter-Vision ve společnosti Ziraatbank AG vyplynulo ze stabilní funkčnosti obou softwarových řešení u společného klienta, DenizBank AG, v Rakousku.


"Požadavky na systém byly splněny přesně podle našich očekávání. S ovládáním nástrojů, které nám dodává AMS tým, jsme naprosto spokojeni. Bylo potěšením a pozitivní zkušeností s vámi spolupracovat v tak profesionální atmosféře."

Reiner Wolff 
Chief Dealer/Treasury Department, 2016