Odvolání uděleného Souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tímto odvolávám svůj Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti ARBES Technologies, a.s., IČ: 42192889, se sídlem Plzeňská 345/5, Praha, Smíchov, jakožto správci osobních údajů, ke zpracování mnou poskytnutých (či z veřejných zdrojů získaných) osobních údajů, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Současně odvolávám také Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený zpracovatelům, společnostem sdruženým v rámci skupiny společností, a to společnost FINAMIS s.r.o. IČ: 35791632, Na križovatkách 29, 821 04 Bratislava a společnost Crede Experto Praha spol. s r.o. IČ: 25138413, Nad Kazankou 172/57, 171 00 Praha 7 – Troja.