Partners Investment

Klient

PARTNERS INVSTMENTS, o.c.p, a.s.

www.privatbanka.cz 
Obchodník s cennými papíry   
Slovesnká republika

Produkt
Odvětví
Investice

PARTNERS INVESTMENTS se specializuje na zhodnocení úspor investováním do akciových a dluhopisových ETF fondů. Díky podpoře moderních informačních systémů a zprostředkovatelů sesterské PARTNERS GROUP CZ přináší PARTNERS INVESTMENTS pro klienty atraktivní investiční řešení s ohledem na individuální možnosti a potřeby. Na trhu působí od srpna 2019. 

Požadavek PARTNERS INVESTMENTS na moderní a atraktivní podobu poskytování finančních služeb jsme pokryli dvojicí softwarových produktů ARBES AMS a AMS-WEB. Ve spolupráci s tvůrci business modelu a IT oddělením byly implementovány do softwarových systémů postupy na podporu finančních zprostředkovatelů – digitální onboarding, automatický návrh investiční strategie (robo-advisory), rebalancing jednorázových a pravidelných investic na podkladě modelových portfolií, správa poplatků (fee management), výkaznictví. To vše na základě definovaných obchodních cílů objednatele.


„Technologickým jádrem společnosti je informační systém ARBES AMS. Pokrývá interní správu aktiv, digitální podporu finančních zprostředkovatelů, webová aplikace zpřístupňuje informace pro naše koncové klienty. Digitální onboarding umožňuje efektivně a výrazně přesněji zpracovat větší množství obchodních případů. Náš tým oceňuje spolupráci s dodavatelem i při produkční podpoře, kdy jsou požadavky řešeny operativně a flexibilně.” 

Maroš Ovčarik 
Generální ředitel PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s., srpen 2019