Leasing – Front End a portálové řešení pro leasingové společnosti

Trendem dnešní doby je využívání moderních technologií a internetu taktéž při zajištění a vyřizování financování. Zákazníci se přesouvají při nákupu vozidel i zajištění financování z kamenných prodejen a poboček finančních institucí na web. Při komunikaci s finanční společností, zadávání svých požadavků, pro zjištění stavu plateb či předschválení dalšího financování využívají zákazníci čím dál častěji služeb klientské zóny. Prodejci zase preferují jednoduché a intuitivní nástroje, dostupné přes PC, notebook či tablet, které přehledně a v krátkém čase umožní vytvořit nabídku, ladit různé parametry financování, provést předschválení či schválení financování až po tisk příslušných dokumentů.

reference

Rozvoj komplexního řešení pro leasingové společnosti

Cílem společnosti ARBES Technologies je na základě zkušeností s vývojem portálových řešení pro zákazníky z finančního sektoru implementovat nejlepší Front End a portál na trhu pro leasingové společnosti, který je možné dále integrovat s BPM, Scoring modulem a Core systémem společnosti ARBES Technologies či jinými systémy třetích stran.

V současné době disponujeme backoffice řešením pro leasingové společnosti implementované u šesti zákazníků (čtyři zákazníci v ČR, jeden na Slovensku a jeden v Maďarsku). Jiné systémy, aplikace a komponenty jako jsou Portálová řešení, Business Process Management, DMS, DSS a Business Intelligence máme implementované u celé řady dalších zákazníků z finančního sektoru.

Směr rozvoje našeho systému je zejména využití moderních portálových řešení a kontinuálního rozvoje integrační platformy, která bude všechny systémy automaticky a efektivně integrovat tak, abychom pomohli našim zákazníkům:

  • podporovat procesní řízení napříč všemi systémy
  • zkrátit dobu nezbytnou pro zavádění nových produktů, služeb a procesů (time to market)
  • rychle reagovat na potřeby jejich zákazníků, chování konkurence a trhu
  • poskytovat svým zákazníkům, obchodníkům i produktovým manažerům uživatelský komfort

  • efektivně získávat nové zákazníky
  • minimalizovat objem ruční práce při pořizování a vyhodnocování dat
  • centralizovat správu dat v jednotlivých systémech na jedno místo
  • snížit náklady na správu systémů
  • využívat moderních trendů, technologií a zařízení

Výsledkem je unikátní komplexní řešení ARBES LEASING, plně pokrývající veškeré činnosti a procesy leasingové společnosti od akvizice obchodního případu, automatického schválení, aktivace, správy a oběhu dokumentů v elektronické podobě dle administrátorem nastavených procesů, správy předmětů a smluv, péče o klienty, změny platebního profilu, řádného a mimořádného ukončení smluv, správy pohledávek až po následné vytěžení klientů po skončení financování.

Zanechte stopu, zavoláme Vám