Jak modernizujeme legacy systémy

Převádíme velké monolitické systémy využívající různé technologie do menších nezávislých microservisních modulů postavených na jednotných principech a platformách. Každý modul obsahuje pouze specifickou obchodní agendu nebo provozní oblast.

Microservisní moduly mohou existovat samostatně, nebo navzájem spolupracovat. Tento přístup se nám osvědčil při modernizaci našich vlastních řešení. Postupná modularizace usnadňuje obměnu legacy systémů bez velkých rizik spojených s jednorázovou výměnou celého systému. K modernizaci legacy systémů využíváme námi vyvinutý nástroj ARBES DIGITAL PLATFORM.

ARBES DIGITAL PLATFORM, zkráceně ADP, je univerzální orchestrační a integrační platforma, obsahující microservisní moduly, které podporují specifické obchodní agendy a platformy. Je založená na společných principech pro návrh a implementaci softwaru. K tomu také používá soubor jednotných nástrojů a opensourcových technologií. Je snadno nasaditelná v jakémkoli prostředí nebo cloudu.

adp - jak modernizujeme
Jak ADP pomůže Vašemu businessu?
 
 • Poskytujeme podporu a univerzální zabezpečená API rozhraní pro jakýkoli typ frontendové aplikace nebo pro vaše partnery.
 • Dává možnost parametrizovat produkty a služby běžnými uživateli bez nutnosti programování nebo kódování.
 • Nativně také podporuje multitenantnost, tedy obsluhu více entit z jedné skupiny podniků najednou.
 • A především přes své snadno nasaditelné moduly obsluhuje specifické obchodní agendy.
Jak ADP pomůže Vašemu IT?
 
 • Integruje jakékoliv stávající legacy systémy s frontendy, orchestruje obchodní procesy napříč systémy a zajišťuje svůj vlastní monitoring, logování, auditování a bezpečnost.
 • Zajistí funkce backendu v případě, že vám pro specifickou oblast chybí, microservisní moduly odlehčují zátěž stávajícím legacy aplikacím.
 • Vytváří prostor, jak se zbavit závislostí na dodavatelích těchto systémů.
 • Umožňuje flexibilnější nasazení nových technologií, a to jak v prostředí klienta, tak i v jakémkoliv cloudu.
Jaké ADP moduly využijete?
 • Univerzální moduly využijete v každém typu businessu. Můžete například identifikovat klienta na dálku, provádět kontroly AML, spravovat poplatky a provize a nastavovat risk limity.
 • Bankovní moduly podporují, jak jinak než bankovní služby, a to například Platební styk, Collateral management, ale také Platební karty.
 • Investiční moduly jsou určené pro obchodníky s cennými papíry, investiční společnosti, asset manažery nebo depozitáře, mezi které patří modul Product Finder nebo Investiční dotazník.
 • Technické moduly jsou základem pro správu, monitoring a auditování platformy ADP = Vytváříme i moduly na míru dle specifických požadavků našich zákazníků

Obecný architektonický model ADP

Z technologického pohledu je ADP soubor klíčových principů a přístupů k návrhu a implementaci softwaru. Vytváří vysoce koherentní plán pro návrh, vývoj, implementaci a provozování moderního aplikačního/informačního systému.

ADP Framework je soubor knihoven, nástrojů a postupů. Framework obsahuje neustále se rozrůstající uložiště plně kompatibilních, opakovaně použitelných komponent v kombinaci s vysoce účinnými nástroji, všemi příslušnými pokyny a vývojovým procesem, což Vám dává možnost rychle vytvářet a provozovat aplikace, aniž by byla ohrožena kvalita a dlouhodobá udržovatelnost.

Microservisní modul ADP představuje soubor funkcionalit souvisejících s konkrétní business doménou/agendou, příkladem mohou být prodejní provize. 

Následující schéma obsahuje obecný architektonický model ADP.

General modules Investment modules Banking modules Technical modules Customized modules General modules Investment modules Banking modules Technical modules Customized modules General modules Banking modules Investment modules Customized modules Technical modules

Technologické principy ADP

 • Zjednodušení a zrychlení systémové integrace: microservisní architektura, modularizace, even-based orchestrace, standardizovaná API.
 • Technologická nezávislost na cloudových nebo databázových platformách.
 • Snadné nasazování nových služeb a změn: kontejnerizace a automatizace nasazení nových verzí na Vaší vlastní infrastruktuře nebo jakékoli cloudové platformě.
Image
ADP

Vlastnosti microservisních modulů ADP

 • každá mikroservisní služba je Spring Boot aplikace, Java 11 a MAven
 • navržena, vyvinuta, testována a nasazena zcela nezávisle na ostatních službách
 • 100% cloud nativní
 • multi-modulová aplikace, běžící jako samostatný JAR v kontejneru v Kubernetes
 • dodávána agilním způsobem
 • slouží jedinečné obchodní doméně / účelu
 • má svou vlastní databázi
 • každá služba zveřejňuje svá data pro analytické a jiné účely
 • je postavena z ADP komponent, platforem a technologií
 • dědí vlastnosti od nadřazeného Maven ADP
 • používá plugin ADP config k zajištění konfigurace
 • používá startér ADP vytvořený pro konkrétního zákazníka
 • je založena na definici REST API, napsaná ve Swagger, OpenAPI 3.0

Investments Modules

Investiční moduly jsou určené pro obchodníky s cennými papíry, investiční společnosti, asset managery nebo depozitáře, mezi které patří modul Product finder nebo Investiční dotazník.

Modul MIFIDQ

Zajišťuje správu investičního dotazníku i jeho vyhodnocení. 

Modul Product Finder

Modul vyhodnocuje soulad cenného papíru s klientským investičním profilem.

Banking Modules

Bankovní moduly podporují, jak jinak, než bankovní služby a to například Platební styk, Collateral management, ale také platební karty.

Communication and encryption Modul

Modul zajištuje obousměrnou komunikaci s Clearingovým centrem České národní banky. Podporuje předávání a příjem datových souborů (dávek) s platebními transakcemi.

General Modules

Pro univerzální moduly najdete využití v jakémkoli typu businessu. Můžete například identifikovat klienta na dálku, provádět kontroly AML, spravovat poplatky a provize a nastavovat risk limity, atd.

Onboarding

Pokrývá sadu úkonů v rámci digitálního onboardingu klienta pro uzavření smlouvy o prodeji investičních produktů.

AML

AML modul prověřuje bankovní a investiční transakce klienta dle definovaných pravidel včetně schvalovacího workflow podezřelých transakcí.

Technical Modules

Technické moduly jsou základem pro správu, monitoring a auditování platformy ADP.

ADP core

Představuje sadu základních funkcionalit Identity Managementu, auditování, logování a systémového dohledu nad během platformy.

Customized Modules

Vytvoříme pro Vás i moduly na míru podle Vašich specifických požadavků.

Customized Module

Vytvoření modulu dle požadavků zákazníka představuje kromě zpracování konkrétního řešení zejména dodržení pravidel pro mikroservisní architekturu. Samozřejmostí je zdokumnetované API rozhraní.

Reference

Chcete vědět víc?

Michal Houštecký       
Director of Digital Solutions

Rádi byste se dozvěděli více o produktu? Prosím kontaktujte nás. Rádi pomůžeme.

vedetvic@arbes.com

 

Kontaktní formulář

houstecky bankovnictvi

Hledáme posilu v této oblasti

Podívej se, zda máme otevřenou pracovní nabídku v této oblasti vhodnou právě pro Tebe. 

Zjistit více