Informační systém Arbes AMS pro investiční služby běží v módu software as a service

Informační systém Arbes AMS pro investiční služby běží v módu software as a service

SaaS

Dodavatel softwarových řešení pro investiční bankovnictví a finanční služby Arbes Technologies spustil v dubnu 2023 provoz informačního systému Asset Management Suite (AMS) v módu software as a service (SaaS). Dnes tak přináší postřehy a zkušenosti po ročním provozu u klienta, slovenského obchodníka s cennými papíry Winners Investments o.c.p., a.s.  

Informační systém Arbes AMS běží na technických prostředcích v cloudu, s pronajatou výpočetní kapacitou a hardwarem. Tento přístup k infrastruktuře a službám přináší provozovateli řadu výhod. „Tým Arbes AMS se v roli dodavatele soustředil především na zdokonalení flexibility řešení s ohledem na současnou zátěž a přizpůsobení aktuálním potřebám, stabilitu a efektivní a spolehlivé provozování,“ říká Martin Marušinec, IT manager týmu Arbes AMS. Nadále je v oboustranném zájmu dodavatele i klienta systém i jeho funkcionality zdokonalovat.

Flexibilita a snížené náklady  

Výhodou tohoto obchodního modelu je výrazné snížení interního IT týmu, možnost rychlého přizpůsobení kapacity datového úložiště a výpočetního výkonu podle potřeby. Model SaaS navíc minimalizuje kapitálové náklady pro zřízení interní IT infrastruktury a snižuje celkové nároky na provoz.  

V oblasti plateb služba může, ale také nemusí, obsahovat pevné platby. Fakturace služeb probíhá na základě reálně odpracovaného času, což představuje výhodu pro klienta ve formě snížení fixních měsíčních nákladů.

Provoz Arbes AMS formou obchodního modelu „software jako služba“ je schválen i orgánem dohledu nad finančním trhem. Omezení se vztahuje pouze na nutnost fyzického umístění datového úložiště na území registrovaného sídla provozovatele.  

Plány do budoucna

Arbes Technologies je v případě poptávky připraven nabídnout tento obchodní model provozu informačního systému Arbes AMS i dalším zájemcům. V současnosti se již pracuje na projektu dodávky v módu SaaS pro partnera mimo území EU. Klientem je zahraniční banka, pro kterou bude systém Arbes AMS poskytovat automatizaci v oblasti investičního bankovnictví a wealth managementu.  

Zdroj: Bankovnictví 05/2024