Partners Investments rozšiřuje svůj byznys do Bulharska s podporou informačního systému Arbes AMS

Partners Investments rozšiřuje svůj byznys do Bulharska s podporou informačního systému Arbes AMS

ARBES AMS

PARTNERS INVESTMENTS Slovensko (PISK), která je dceřinou společností Partners Group SK, rozšiřuje svůj byznys v Bulharsku. Společnost, která již nějakou dobu působí v Bulharsku prostřednictvím mateřské společnosti, se zaměřuje na prodej finančních a pojistných produktů. Nyní plánuje nabídnout vlastní investiční produkty a řešení pro bulharské klienty.


S cílem sjednotit správu klientů v rámci celé společnosti v jedné dodávce, PISK se rozhodla implementovat funkční úpravy do systému Arbes AMS. Tento přístup umožňuje centralizovanou evidenci všech klientů bez ohledu na zemi jejich původu. Společné produkty, strategie a ceny jsou tak dostupné pro všechny klienty. Všechny informace jsou centrálně spravovány ze slovenského sídla (PISK).


Projekt úprav informačního systému se skládal ze dvou velkých částí. První částí bylo přeložení všech komunikačních kanálů, jako je webová aplikace AMS-WEB, smluvní dokumenty, e-maily klientům, klientské reporty a textové zprávy do bulharského jazyka a cyriliky. Toto je poprvé, kdy klient využívá jiný typ písma v systému než je latinka. Kromě toho byla nabídka jazyků rozšířena i o angličtinu, aby se mohli obsluhovat klienti mluvící jinými jazyky na Slovensku i v Bulharsku.


Druhou částí implementace bylo vybudování nových rozhraní pro specifický typ CRM systému, který bulharská pobočka Partners Group SK historicky používá. Bylo nutné zajistit rozdílné chování informačního systému pro externí systémy. Navíc, rozdílnosti v daňových poplatcích mezi Bulharskem a Slovenskem představovaly výzvu pro AMS tým. Bylo třeba implementovat jiný poplatkový ceník pro obě země a správně jej aplikovat pro konkrétní klienty.


Implementace projektu pro Partners Investments SK zahrnovala i vývoj vlastní utility pro automatizaci překladů textů do cizích jazyků. Tato utilita sehrála klíčovou roli při překladu do bulharského jazyka a úpravě do cyriliky.
Vývojářský tým AMS je přesvědčen, že implementace informačního systému poskytne potřebnou podporu pro jejich rozšíření byznysu na bulharském trhu. Tato investice umožní obchodníkovi s cennými papíry - PARTNERS INVESTMENTS poskytovat vlastní investiční produkty a řešení pro bulharské investory, přičemž využijí již existující zázemí a síť prodejců mateřské společnosti v Bulharsku.