Raiffeisenbank a.s.

Klient

Raiffeisenbank a.s. 
https://www.rb.cz/ 
Finanční instituce 
Česká republika

Produkt
Odvětví
Investice

Raiffeisenbank a.s., jedna z největších a nejvýznamnějších bank v České republice, je naším partnerem od roku 2007.

Na začátku spolupráce byl do banky dodán systém AMS pro potřeby oddělení Asset Managementu. Podpora se postupně rozšířila na další segmenty klientů, kteří disponují různou správou a různými typy smluv. AMS systém tak podporuje efektivitu práce více typů uživatelů, jako jsou: 

  • správci aktiv
  • privátní bankéři
  • obchodníci v oddělení treasury nebo osobní poradci v retailovém segmentu
  • back office pracovníci

a poskytuje jim svůj vlastní pohled na klienta a zobrazení struktury investovaného majetku.

V roce 2011 byla do banky implementována webová nástavba AMS-WEB©, která vytvořila moderní komunikační a prodejní kanál mezi bankou a koncovým klientem. Na začátku poskytovala pasivní pohled na stav datového zdroje a později byla rozšířená pro registrované klienty o možnost aktivního obchodování na finančních trzích v reálném čase.

V současné době AMS-WEB umožňuje agregovaný online pohled na investice klienta, prováděný v různých back office systémech banky. Jedná se o funkcionalitu, kterou ocení jak interní pracovníci, tak samotní koncoví klienti.

Raiffeisenbank a.s., pod značkou RBroker, implementovala produkty AMS a AMS-WEB tak, aby sloužily všem svým koncovým klientům v investičním segmentu. 

Chronologicky významné projekty posledních let pro klienta: 

  • 2017 - dodávka modulu pro komplexní splnění legislativních požadavků MiFID II 
  • 2017 - výměna staršího informačního systému a následná migrace retailových klientů, poboček
  • 2018 - systém pro správu (back office) investičních produktů, které jsou obchodovány mimo burzu (Over-the-Counter)
  • 2022 - dodávka investiční aplikace - Raiffeisenbank jako první velká banka na českém trhu spustila vlastní mobilní aplikaci na nákup ETF, akcií, podílových fondů a investičních certifikátů. Aplikace umožňuje uživatelům investovat na pár kliknutí a přináší jednoduché řešení pro správu investičního portfolia. ARBES byl vybrán jako vítězný dodavatel těchto BE  FE řešení mateřskou Raiffeiisen Bank International, Vídeň s cílem možné plošné implementace pro další dceřiné banky skupiny ve Střední a Východní Evropě.

 


Moderní investiční aplikaci jsme vyvinuli ve spolupráci s firmou Arbes Technologies díky mnohaleté spolupráci v oblasti kapitálových trhů. Ty se ukázaly jako velká výhoda a urychlily celý proces vývoje. Z pohledu klienta přinesla produkt, který uživatel vnímá jako state of the art zážitek"

Tomáš Jelínek
Člen představenstva Raiffeisenbank a.s.  
za finanční a kapitálové trhy, 2022