Produkty SC OFFICE

Profesionální software pro investiční bankovnictví určený pro komunikaci s BCPP / CDCP, obchodování a vypořádání cenných papírů, custody, správu portfolií a výkon funkce depozitáře.
 

sc_office

Produktová řada se skládá z aplikací řešících problematiku obchodování na peněžním a kapitálovém trhu včetně správy portfolií na vlastní i cizí účet a výkonu funkce depozitáře dle zákona o kolektivním investování. Jednotlivé aplikace jsou navrženy tak, aby byla zajištěna snadná vzájemná interakce a zároveň integrovatelnost do prostředí zákazníka. Ať už klienti využívají kompletní sadu SC Office či pouze její část, vždy dbáme na optimální funkčnost v konkrétním prostředí. 

Při návrhu aplikací je využito dlouholetých zkušeností analytiků a vývojářů. V kombinaci s naší silnou pozicí na trhu vytváříme značný synergický efekt, jehož důsledkem jsou celkově nižší náklady na implementaci i provoz sady SC Office v porovnání s konkurencí. 

Více o produktech řady SC Office se dozvíte na stránkách společnosti SC Servis, která je dceřinou společností ARBES Technologies.