Okamžité platby v eurech budou v EU a zemích EHP plně dostupné

SEPA platby

13.3.2024 přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie nařízení, díky němuž budou okamžité platby v eurech plně dostupné pro spotřebitele a podniky v Evropské unii a zemích Evropského hospodářského prostoru. Jelikož Crede Experto, dceřiná společnost Arbes Technologies, tento krok již delší dobu očekává, má připravené inovativní řešení pro integraci těchto plateb do již existujících bankovních core systémů.

Nařízení EU otevírá dveře pro volný pohyb investic a úspor mezi všemi členskými státy, což má přinést významné výhody občanům, podnikům a investorům. Tato změna umožní provádět transakce mezi bankovními účty s maximální částkou 100 000 eur, a to okamžitě, v režimu 24x7, bez ohledu na pracovní dobu bank. Tímto nařízením se tak bude muset řídit každá platební instituce spadající pod jurisdikci Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, přičemž případné poplatky nebudou moci být vyšší než u standardních SEPA převodů.  

Okamžité platby během pár měsíců

Integrace okamžitých plateb do stávajících core systémů těchto institucí není jednoduchá. Crede Experto však ve spolupráci s partnerem, slovenskou společností Digital Systems, nabízí rychlé a jednoduché řešení, se kterým lze službu do systémů poskytovatelů platebních služeb integrovat již v řádu několika měsíců,“ říká Jiří Sandanus, výkonný ředitel společnosti Crede Experto.

Standardní doba pro implementaci okamžitých plateb činí obvykle jeden až dva roky. Zkrácení tohoto časového rozmezí na řád měsíců je tak pro fungování okamžitých plateb v eurech v EU naprosto stěžejní.

Naše komplexní řešení, ve kterém se kombinují produkty Payment Transaction System Crede Experto a SWIFT Alliance Gateway Instant od Digital Systems, umožňuje finančním institucím zaměřit se pouze na interní integraci. To jim ušetří užitečný čas a sníží nároky na zdroje, které jsou potřebné k zavedení služeb okamžitých plateb v eurech,“ říká Sandanus.  

Nařízení o okamžitých platbách začne platit po přechodném období, jehož délka se liší podle jednotlivých zemí. Země v eurozóně mají termíny stanoveny již na příští rok (9.1.2025 příjem, 9.10.2025 odesílání SEPA IP), pro země mimo eurozónu začne nařízení postupně platit v roce 2027 (9.1. a 9.7.2027). 

Zdroj: Bankovnictví 06/2024