Moneco si pro automatizaci investičních služeb zvolilo systém od Arbes Technologies

spolupráce

Moneco investiční společnost si pro automatizaci celého investičního řetězce v oblasti správy podílových fondu zvolilo osvědčeného dodavatele, který svými systémy pokrývá přes 70 % tuzemského trhu. Arbes Technologies tak získal s řešením AMS širší klientskou základnu po Slovensku už i v Čechách. Arbes AMS je nástupcem osvědčeného a na trhu silně penetrovaného produktu Topas.

Dodavatel zajistí Monecu implementaci informačního systému, který bude spravovat aktiva v několika otevřených podílových fondech, stejně jako ve fondech kvalifikovaných investorů. Výhodou Arbes Technologies je skutečnost, že proces zadávání a vypořádání obchodů s cennými papíry již pokrývá osvědčený systém Arbes Topas u administrátora těchto investic. Komunikaci obou systémů zabezpečí messaging systém Kafka. Propojení mezi Topasem a AMS systémem Kafka je dalším významným krokem v integraci obou systémů Arbesu, který v budoucnu nabídne rozšířené možnosti řešení i pro potřeby dalších klientů v oblasti front office při správě cenných papírů.

Za půl roku bude hotovo

Úsporu času, lidské práce, zrychlení procesů a snížení chybovosti díky automatizaci má zabezpečit informační systém Arbes AMS už v červnu tohoto roku. Projekt začal na konci roku 2022 analytickou fází a v současné době paralelně probíhá vývojová část, kde se systém upravuje pro specifické potřeby klienta.

Plánovaná realizace takto komplexního projektu během zhruba půl roku svědčí o vynikající kondici dodavatele, týmu a jeho řešení pro investiční segment. „Největší přidanou hodnotou zakázky bude plná automatizace administrace nejen interních procesů, ale také evidence v obchodních systémech administrátora fondu,“ řekl Tomáš Geissler, business consultant v Arbes Technologies. Součástí projektu bude také implementace modulu ARBES LIMITY. Ten usnadní a zjednoduší proces kontroly jak limitů dle právních předpisů pro finanční trhy, tak i statutárních limitů jednotlivých fondů, které podléhají kontrole ze strany ČNB.

Celý článek