Číst dále

Pomáháme firmám zavést procesy pro podporu udržitelnosti životního prostředí

Praha 21. prosince 2021

Firmy po celém světě akcelerují udržitelný rozvoj ekonomiky. Již nyní samy od sebe vynakládají čím dál tím více prostředků do podpory svého oběhového hospodářství a ochrany životního prostředí. Většina finančních institucí se snaží tyto aktivity podporovat např. výhodnějšími úvěry na základě ekologických ratingů těchto firem. Zároveň s tím dochází ke vzniku nových legislativních nařízení. Jedním z nich je výkaznictví udržitelné ekonomiky.