Vývoj na míru

Kromě implementace našich produktů nebo produktů třetích stran se naše společnost zaměřuje na vývoj na míru. Díky našim zkušenostem jsme schopni rozpoznat správný okamžik, kdy není vhodné použít produkt, ale vyvinout aplikaci na míru tak, aby výsledné řešení pokrylo požadavky zákazníka.

Naši konzultanti jsou schopni jasně vysvětlit výhody a nevýhody produktového řešení a řešení vyvinutého na míru tak, aby zákazník byl schopen učinit kvalifikované rozhodnutí.

Od jiných společností se odlišujeme tím, že k vývoji přistupujeme tak, že spolu se zákazníkem vytvoříme jeden tým, který jde za společným cílem. Jsme schopni se přizpůsobit různým přístupům k realizaci a to od klasického „vodopádového“, až po „scrum“, či jejich kombinaci. Volba správného přístupu je vždy jednou ze základních a prvních dohod se zákazníkem a odvíjí se od jeho možností a připravenosti na jednotlivé přístupy.

Naším cílem je vždy dlouhodobé partnerství, založené na důvěře a spokojenosti a ne krátkodobé partnerství.

Pro vývoj aplikací na míru využíváme

  • Zkušenosti z jiných implementací
  • Znalost businessu zákazníka
  • Nejmodernější technologie a nástroje
  • Osvědčenou metodiku implementace (od sběru požadavků, přes vývojové postupy až po testovací postupy)

  • Silné projektové řízení
  • Znalost celé řady technologických frameworků
  • Zkušenosti ze systémové integrace

Zanechte stopu, zavoláme Vám