ARBES Výkaznictví

Vykazování vůči ČNB či ESMA je zákonná povinnost finančních institucí. ARBES
řešení umožňuje zajistit výkaznictví jak nad vlastními řešeními, tak nad řešeními
třetích stran a to včetně formátu ISO 20022. ARBES Výkaznictví vám přináší
mnoho funkcí jako je správa a generování samostatných ISO výkazů (např. SFTR),
generování výkazů z heterogenních dat různých systémů či definování výkazů
pomocí uživatelských pravidel a mnoho dalších.

 

Zajímá mne to, prosím, ozvěte se mi na:

Stáhni si brožuru

Podívej se na video

Evidence, kontroly a odesílání ČNB výkazů

Generování výkazů z různých externích dat pomocí uživateli definovaných pravidel
Správa výkazů z produkčních systémů (např. denní výkazy deníku obchodníka)
Přístup k datům přes DB VIEW a CSV soubory
Přístup k datům přes webové služby

 

ČNB – SDAT Modul pokrývající veškeré ČNB reporty pro

Bankovnictví, družstevní záložny, investiční společnosti, obchodníky se cennými papíry, penzijní společnosti, platební instituce, pojišťovnictví, a mnohé další

 

ESMA – Securities Financing Transactions
Regulation (SFTR)

Cílem SFTR je zprůhlednit a kontrolovat finanční operace typu REPO, REVERSE REPO, zápůjčky a výpůjčky cenných papírů a BUY/SELL & SELL/BUY transakce.
Generování a odesílání výkazů ve formátu ISO 20 022

ESMA – Vypořádací internalizátor
Report o celkovém objemu a hodnotě všech obchodů s cennými papíry, které Vykazující společnost za dané období vypořádá mimo centrální depozitáře.

Výhody řešení od Arbes

  • Načítání vykazovací povinnosti z ČNB
  • Načítání a porovnávání verzí typů výkazů
  • Provádění kontrol výkazů interpretací načtených pravidel
  • Generování výkazů s oddělenými právy na společnosti
  • Definice generování výkazů pomocí uživatelských pravidel
  • Generování výkazů z heterogenních dat různých systémů
  • Možnost ovládání z WEB aplikace nebo z externího API
  • Správa a generování samostatných ISO výkazů (např. SFTR)

 

Produktový manager

 


Dovolte, abych se vám představil, jmenuji se Jakub Šváb. V ARBES Technologies pracuji několik let na pozici vedoucího oddělení, odpovědného mimo jiné i za produkt ARBES Výkaznictví. Pokud řešíte otázku splnění regulatorních požadavků ČNB i EU, neváhejte se na mě obrátit, rád vám s tím pomůžu.

vedetvic@arbes.com

Zjistěte, jestli naše řešení je vhodné pro vaši společnost

Typ vaší společnosti:

Kolik požadujete reportů:

Máte nějaké řešení nebo požadujete implementaci bez migrace: mám řešeníbez migrace

Potřebujete pomoc s přípravou dat:
anone

Název vaší společnosti (vyžadováno)

Jméno

Email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

Poznámka: