ARBES Výkaznictví

Víte, že v nejbližší době budete mít novou povinnost vykazovat dle SFTR?

 

Arbes výkaznictví vám pomůže se na tuto povinnost připravit

 

KONTAKTUJTE MĚ:

 

V čem vám produkt Arbes výkaznictví konkrétně může pomoci?

 

Vykazování vůči ČNB či ESMA je zákonná povinnost finančních institucí. ARBES řešení umožňuje zajistit výkaznictví jak nad vlastními řešeními, tak nad řešeními třetích stran, a to včetně formátu ISO 20022. ARBES Výkaznictví vám přináší mnoho funkcí jako je správa a generování samostatných ISO výkazů (např. SFTR), generování výkazů z heterogenních dat různých systémů či definování výkazů pomocí uživatelských pravidel a mnoho dalších.

Stáhni si brožuru

Podívej se na video

Evidence, kontroly a odesílání ČNB výkazů

Generování výkazů z různých externích dat pomocí uživateli definovaných pravidel
Správa výkazů z produkčních systémů (např. denní výkazy deníku obchodníka)
Přístup k datům přes DB VIEW a CSV soubory
Přístup k datům přes webové služby

 

ČNB – SDAT Modul pokrývající veškeré ČNB reporty pro

Bankovnictví, družstevní záložny, investiční společnosti, obchodníky se cennými papíry, penzijní společnosti, platební instituce, pojišťovnictví, a mnohé další

 

ESMA – Securities Financing Transactions
Regulation (SFTR)

Cílem SFTR je zprůhlednit a kontrolovat finanční operace typu REPO, REVERSE REPO, zápůjčky a výpůjčky cenných papírů a BUY/SELL & SELL/BUY transakce.
Generování a odesílání výkazů ve formátu ISO 20 022

ESMA – Vypořádací internalizátor
Report o celkovém objemu a hodnotě všech obchodů s cennými papíry, které Vykazující společnost za dané období vypořádá mimo centrální depozitáře.

Výhody řešení od Arbes

  • Načítání vykazovací povinnosti z ČNB
  • Načítání a porovnávání verzí typů výkazů
  • Provádění kontrol výkazů interpretací načtených pravidel
  • Generování výkazů s oddělenými právy na společnosti
  • Definice generování výkazů pomocí uživatelských pravidel
  • Generování výkazů z heterogenních dat různých systémů
  • Možnost ovládání z WEB aplikace nebo z externího API
  • Správa a generování samostatných ISO výkazů (např. SFTR)

 

Produktový manager

 


Dovolte, abych se vám představil, jmenuji se Jakub Šváb. V ARBES Technologies pracuji několik let na pozici vedoucího oddělení, odpovědného mimo jiné i za produkt ARBES Výkaznictví. Pokud řešíte otázku splnění regulatorních požadavků ČNB i EU, neváhejte se na mě obrátit, rád vám s tím pomůžu.

vedetvic@arbes.com

Zjistěte, jestli naše řešení je vhodné pro vaši společnost

Typ vaší společnosti:

Kolik požadujete reportů:

Máte nějaké řešení nebo požadujete implementaci bez migrace: mám řešeníbez migrace

Potřebujete pomoc s přípravou dat:
anone

Název vaší společnosti (vyžadováno)

Jméno

Email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

Poznámka: