ARBES Výkaznictví

Víte, že v nejbližší době budete mít novou povinnost vykazovat TRAFIM reporty v SDAT?

 

ARBES Výkaznictví vám pomůže se na tuto povinnost připravit

  KONTAKTUJTE MĚ:

  V čem vám produkt ARBES Výkaznictví konkrétně může pomoci?

   

  Vykazování vůči ČNB či ESMA je zákonná povinnost finančních institucí. ARBES řešení umožňuje zajistit výkaznictví jak nad vlastními řešeními, tak nad řešeními třetích stran, a to včetně formátu ISO 20022. ARBES Výkaznictví vám přináší mnoho funkcí jako je správa a generování samostatných ISO výkazů (např. SFTR), generování výkazů z heterogenních dat různých systémů či definování výkazů pomocí uživatelských pravidel a mnoho dalších.

  Evidence, kontroly a odesílání ČNB výkazů

  Generování výkazů z různých externích dat pomocí uživateli definovaných pravidel
  Správa výkazů z produkčních systémů (např. denní výkazy deníku obchodníka)
  Přístup k datům přes DB VIEW a CSV soubory
  Přístup k datům přes webové služby

   

  ČNB – SDAT Modul pokrývající veškeré ČNB reporty pro

  Bankovnictví, družstevní záložny, investiční společnosti, obchodníky se cennými papíry, penzijní společnosti, platební instituce, pojišťovnictví, a mnohé další

   

  ESMA – Securities Financing Transactions
  Regulation (SFTR)

  Cílem SFTR je zprůhlednit a kontrolovat finanční operace typu REPO, REVERSE REPO, zápůjčky a výpůjčky cenných papírů a BUY/SELL & SELL/BUY transakce.
  Generování a odesílání výkazů ve formátu ISO 20 022

  ESMA – Vypořádací internalizátor
  Report o celkovém objemu a hodnotě všech obchodů s cennými papíry, které Vykazující společnost za dané období vypořádá mimo centrální depozitáře.

  Výhody řešení od Arbes

  • Načítání vykazovací povinnosti z ČNB
  • Načítání a porovnávání verzí typů výkazů
  • Provádění kontrol výkazů interpretací načtených pravidel
  • Generování výkazů s oddělenými právy na společnosti
  • Definice generování výkazů pomocí uživatelských pravidel
  • Generování výkazů z heterogenních dat různých systémů
  • Možnost ovládání z WEB aplikace nebo z externího API
  • Správa a generování samostatných ISO výkazů (např. SFTR)

   

  Specialista na regulatorní reporting

   

  Pokud řešíte otázku splnění regulatorních požadavků ČNB i EBA, neváhejte se na mě obrátit.

  Michal Soukup,
  specialista na regulatorní reporting
  vedetvic@arbes.com

  Zjistěte, jestli naše řešení je vhodné pro vaši společnost

   Typ vaší společnosti:

   Kolik požadujete reportů:

   Máte nějaké řešení nebo požadujete implementaci bez migrace: mám řešeníbez migrace

   Potřebujete pomoc s přípravou dat:
   anone

   Název vaší společnosti (vyžadováno)

   Jméno

   Email (vyžadováno)

   Telefon (vyžadováno)

   Poznámka: