Úspěšný konec roku 2020

Závěr roku patří tradičně k období rekapitulace, hodnocení výsledků práce a úspěšnosti IT projektů. Koncem prosince jsme vyzpovídali Branislava Beneše, ředitele divize Finančních Informačních Systémů (FIS) v ARBES Technologies, jak hodnotí uplynulý kvartál. Od jmenovaní do funkce v listopadu 202v0 mezi jeho hlavní úkoly patří tvorba strategie a plnění cílů divize.

“Konec roku 2020 byl bohatý na počet projektů a rád bych se v několika větách podělil o úspěších, které se nám v divizi FIS povedly realizovat.

Jako velký úspěch bych chtěl primárně zmínit jeden z klíčových projektů implementace systému ARBES AMS pro podporu obchodování na finančních trzích u nového klienta na českém trhu. Tento projekt měl velmi napjaté termíny realizace, kdy jsme po 3 měsících od podpisu smlouvy nasadili první etapu do testovacího prostředí. Jedná se tak o první větší projekt nově vytvořeného AMS týmu v Praze v úzké spolupráci s týmem FINAMIS v Bratislavě.

Velice pozitivní reakci jsme obdrželi od klientů při nasazení produktu SDAT pro oblast reportingu. Při konkurenci dalších IT společností jsme byli také finálně osloveni k realizaci reportů ve společnosti Amundi, kde jsme následně naše řešení úspěšně nasadili do testu i na produkční prostředí. Zde jsme zároveň dodali nové verze našich stávajících produktů.

Vícero úspěchů jsme také zaznamenali implementací standardu finančního výkaznictví IFRS 9 včetně nasazení do produkce a jeho následné akceptace. U tohoto významného bankovního klienta realizujeme také oblast investičních Limitů a Online CashFlow. Dohodli jsme dále pokračování spolupráce i pro příští rok. Do seznamu úspěchů také řadím dodání, akceptaci analýzy a realizaci prvního milníku projektu CDCP u bankovního klienta.

Pro slovenskou Poštovou banku jsme nasadili modul , aktualizaci reportů pro slovenskou centrální banku (NBS) a také úpravy rozhraní pro komunikaci se slovenským depozitářem (CDCP SR).

V neposlední řadě bych rád zmínil i úspěšné dokončení úvodní analýzy systému ARBES AMS u dlouholetého a stabilního obchodníka s cennými papíry. Pro tento systém jsme zároveň podepsali dvě nové smlouvy na Slovensku k implementaci pro brokerskou společnost a pro nově vznikající investiční společnost.

Na závěr bych rád poděkoval všem kolegům z divize FIS za jejich vysoké nasazení při realizaci projektů, a těším se na další společné výzvy, které nám rok 2021 přinese.”