Trendy v oblasti BI

V BI najdete vize, ale i minimální přínos

O trendech v oblasti BI se v posledních letech napsalo více než dost. Tolik propagované technologické trendy jako big data, cloud BI, prediktivní a real‑time analýza zůstaly v lepším případě ve vizionářském šuplíku, v horším znamenaly vysoké investice s minimálním přínosem. I navzdory určitému opoždění tuzemska vůči zahraničí sledujeme adaptaci vybraných trendů také u nás. Do popředí se dostávají BI nástroje, které zjednodušují přístup k datům, jsou samoobslužné a umožňují tvorbu reportů jednoduchým „naklikáním“. Za nejvíce rozvíjející se oblast BI považujeme oblast datové analýzy a vizualizace se zaměřením na rychlost získání požadované informace. Významný koncept v této oblasti reprezentuje interpretace analyzovaných dat v podobě byznysově orientovaných příběhů, tzv. storytelling. Účelem konceptu je vhodné uspořádání a vizualizace sledovaných ukazatelů v grafické podobě tak, aby koncové- ho čitatele prováděly a podpořily v hledání příčin růstu/poklesu byznysu.

Jiným pohledem na adaptaci aktuálních BI trendů je jejich akceptace stranou zákazníka. Již delší dobu sledujeme filozofický odklon od robustních a cenově nákladných BI technologií, které již v první fázi nenaplní očekávání klienta. Klient už není ochoten investovat do „prázdné“ BI technologie. Je ochoten investovat do BI řešení s vysokou přidanou hodnotou, vysokou kvalitou a nízkou cenou. Nutno zdůraznit, že cenu BI řešení tvoří z velké části cena licencí (databáze, ETL nástroje a BI platformy), která mnohdy násobně převyšuje cenu vytvořeného obsahu. Výběr konkrétní BI technologie již není otázkou podporované funkcionality (většina koncových uživatelů obvykle využívá základní reportingové a analytické funkce, které jsou v průměru stejné), ale otázkou ceny pro určitý počet uživatelů. Reakcí progresivnějších dodavatelů na neustálý nárůst ceny licencí je příklon k open source technologiím. V současné době jsou tyto technologie na dostatečně vysoké úrovni a svou zanedbatelnou cenou významně konkurují svým proprietárním protějškům. Navíc jsou tyto technologie otevřené, čímž poskytují možnost dalšího rozšíření a konfigurace. Kvalitní BI řešení se ale netýká pouze technologie. Stále platným faktorem pro úspěšné BI řešení s vysokou přidanou hodnotu a kvalitou je schopnost dodavatele naplnit vizi svého klienta. Všudypřítomné trendy mohou tuto schopnost podpořit, nejsou však všemohoucí.

Martin Hocko

Business Intelligence Product Manager
ARBES Technologies

 

Kontakty pro média:

Kamil Pittner, PR konzultant, ARBES Technologies, +420 604 241 482, press@arbes.com