První ročník Konference ARBES Finance Day rozproudil diskuzi o nových způsobech fungování banky

Konference Finance Day 2014, uspořádaná dne 5.6.2014 společností ARBES Technologies, jež patří mezi přední dodavatele softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, se konala v atraktivních prostorách nově otevřeného hotelu Grandior v Praze. Odborníci z ARBES Technologies zde prezentovali své novinky a vize nastupujících trendů, které ovlivní svět finančních institucí.

„Konference přinesla celou řadu zajímavých námětů. Mezi nejvíce atraktivní patřila témata bezpapírového byznysu, biometrických podpisů, multikanálové komunikace a automatizace procesů. Navíc se diskutovaly aktuální trendy, které již brzy budou mít zásadní vliv na fungování finančních institucí. Účastníkům konference jsme představili nové portálové řešení, které je postaveno na moderních technologiích. Dále pak možné řešení pro kalkulaci a návrh personifikovaných úvěrových produktů v reálném čase za použití Decision Enginu jako řídící jednotky schvalovacího procesu a formou živých ukázek jsme představili moderní nástroje Input Managementu (scanování, OCR), řešení oběhu dokumentů a Output Managementu“, shrnul obsah konference Jan Denemark, generální ředitel ARBES Technologies.

Tři tematické bloky

Odpolední program byl rozdělen do tří tematických bloků: Bezpapírová komunikace, Automatizace procesů a Multikanálové bankovní řešení. Téma Bezpapírové komunikace rozebíralo v prvé řadě zpracování již existujících papírových dokumentů do elektronické podoby a jejich využití v systémech nejen finančních institucí. Hovořilo se zejména o nástrojích pro skenování dokumentů, rozeznávání textu, které lze v současné době díky technologickému pokroku již směle nazvat elektronickým čtením dokumentu včetně rozeznávání sekcí a psaného textu hůlkovým písmem, a dále o možnostech zpracování získaných informací v systémech dané organizace formou jejich sdružování, validování či hodnocení. Posluchači se dozvěděli o moderních tendrech v řešení celého end-to-end procesu, probírána byla celá řada zajímavých řešení pro oběh dokumentů včetně jejich inteligentního třídění, ukládání a řízení přístupu k jejich obsahu. Účastníky zaujaly i prezentace nástrojů Output Managementu, především pak úložiště „tiskových“ vzorů, které lze využít nejen pro tisk, ale také pro plně elektronické dokumenty či šablony pro e-maily, SMS zpráva apod. V poslední části odpoledního bloku se pak rozhořela diskuse k tématu biometrického podepisování, kdy se účastníci zajímali nejvíce o konkrétní informace z již realizovaných implementací, a to jak otázky technické, tak i právní.

V rámci bloku Automatizace procesů byl představen moderní princip řízení schvalovacích procesů. Standardně dnes finanční instituce nabídnou žadateli to, oč požádá (např. úvěr na nákup dovolené), ovšem s parametry, které jsou nabízeny plošně, všem zákazníkům. Nový přístup za využití moderních technologií Case Managementu a Decision Enginu umožní finanční instituci nabídnout zákazníkovi personalizované varianty řešení jeho potřeb. Tj. například kromě úvěru na dovolenou i variantu kreditní karty nebo kontokorentu a současně doplňkové produkty jako cestovní pojištění apod.

Bloku Multikanálového bankovního řešení se zúčastnili převážně odborníci z bankovních domů, kteří byli zvědaví, co zajímavého se v oblasti moderních bankovních systémů objevilo, jaké trendy možná budou následovat a zároveň chtěli na vlastní oči vidět nové portálové řešení, které zanedlouho spustí jedna z bank na českém trhu. Kromě prezentace nového multikanálového řešení si účastníci vyslechli přednášku o integrovaném systému Oracle Exadata, který dokáže zpracovat všechny typy databázových zátěží, včetně online zpracování transakcí (OLTP), datových skladů (DW) a konsolidací smíšených zátěží. Závěr se nesl v duchu diskuze o použití nových kanálů, jako je Smart TV či Google Glass, pro zprostředkování bankovních služeb a využití herního konceptu (Gamification) v neherním prostředí banky s cílem zvýšení angažovanosti klientů.