Podílové fondy

ARBES TA je vyspělý informační systém pro distribuci podílových listů. Systém úspěšně využívají přední české i evropské investiční společnosti, které pozitivně hodnotí především jeho komplexnost, možnost nastavení dle individuálních potřeb a vysokou míru automatizace všech činností.

S pomocí systému ARBES TA je možné řídit distribuci podílových listů vlastních fondů kolektivního investování, zprostředkovat prodej fondů třetích stran a vést lokální registr distribuovaných podílových listů. Systém také plně podporuje evidenci a odměňování strukturovaných distribučních sítí, včetně nástrojů pro flexibilní konfiguraci provizních schémat.

Reference

8

Zemí

1700

obchodovaných fondů

600000

zpracovaných obchodů měsíčně

1200000

klientských smluv ve správě

Klíčové vlastnosti

  • Rozsáhlá modularita řešení dle potřeb konkrétního uživatele
  • Vyzrálost řešení zaručující eliminaci rizik a nečekaných nákladů
  • Vysoká míra automatizace jednotlivých pracovních postupů uživatelů
  • Anglická a česká jazyková verze řešení
  • Vysoká úroveň uživatelské podpory

  • Web aplikace v mnoha jazykových mutacích
  • Vysoká bezpečnost zohledňující mezinárodní legislativu
  • Podpora napojení evropských registrů
  • Komunikace prostřednictvím ARBES FEIS s více než stovkou světových bank
  • Garance rozvoje systému

Funkcionalita

Systém ARBES TA podporuje vedení reinvestičních, dividendových, výnosových i hedgeových fondů. Automatizuje všechny procesy při zpracování a vypořádání transakcí a závěrky dne, automaticky eviduje nejen peněžní toky a distribuované podíly, ale generuje také všechny účetní zápisy do ERP systému ARBES FEIS nebo do externího účetnictví a podporuje cash flow management (platební příkazy, agregace plateb, párování s bankovními výpisy, sledování likvidity) včetně evidence neinvestovaných peněžních prostředků a pohledávek plynoucích ze správy podílníků. Systém taktéž automatizuje procesy a evidenci plynoucí z legislativních požadavků v oblasti AML (zákony proti praní peněz) a opatření v boji proti terorismu.

Systém ARBES TA umožňuje přes webové rozhraní uzavírat nové smlouvy a přijímat pokyny podílníků nebo distributorů. Přijaté pokyny jsou vždy ověřeny a poté automaticky zpracovány. Na základě nich jsou dle definovaných pravidel vytvářeny instrukce k nákupu, prodeji či přestupu do registrů evidujících vydané podíly jednotlivých fondů a následně jsou i finančně vypořádány.

Široká škála různých typů jednoduchých i strukturovaných produktů je spravována v souladu s požadavky na evidenci a výkaznictví plynoucími z direktiv MiFID a UCITS IV, včetně podpory správy řídících a jim podřízených fondů nebo fondů členěných na třídy.

Zanechte stopu, zavoláme Vám