PRIVACY POLICY

Obecné podmínky nakládání s osobními údaji subjektů údajů ve společnosti

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Podmínky“)

13.1 Toto prohlášení správce je veřejně přístupné na webových stránkách správce (www.arbes.com).

13.2 V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů pověřence ochrany osobních údajů:

Czech DPO Office s.r.o.
Česká kancelář pověřenců ochrany osobních údajů
Formulář pro odeslání dotazu naleznete zde:
https://www.czechdpooffice.eu/kontaktni-formular
Tel: +420 736 456 122

Souhlas se zpracováním osobních údajů / Odvolání uděleného Souhlasu se zpracováním osobních údajů