Kapitálové trhy

ARBES Technologies se věnuje oblasti kapitálových trhů již řadu let. Mezi prvními systémy, které jsme poskytovali našim klientům a který získal dominantní postavení, byl systém ARBES TOPAS. Nyní přichází nová generace, kterou je produktová řada ARBES AMS. Pro nové klienty nyní primárně nabízíme produktovou řadu ARBES AMS jako funkčního, rovnocenného a technologicky moderního nástupce produktu ARBES TOPAS.

Vyberte produkt

ARBES AMS představuje ucelené softwarové řešení, které kompletně pokrývá potřeby správy aktiv investičního bankovnictví i správy fondů a je novou kvalitou podpory pro oblast kapitálových trhů. Systém poskytuje flexibilní varianty řešení dle potřeb společností různorodého typu byznysu, jako například:

 • Banky při správě finančních aktiv
 • Investiční společnosti – správa fondu
 • Penzijní společnosti
 • Asset management
 • Obchodníci s cennými papíry

 • Distribuční sítě
 • Custody
 • Depozitáře
 • Treasury pojišťoven a korporací
 • Správa rezervních fondů

TEAM A KNOW-HOW. Pro dodávky softwarových řešení a konzultací pro oblast kapitálových trhů vznikl sloučením aktivit společností ARBES Technologies, a.s. a slovenské FINAMIS s.r.o. specializovaný tým více než stovky odborníků. Spojení obou společností je unikátní především v kvalitě dodávaných služeb, velikosti týmu a jeho zkušenostech, přičemž se tento potenciál využije i pro další vývoj v dané oblasti.

PRODUKTOVÁ ŘADA. ARBES AMS doplňuje ve front endu moderní webová vrstva AMS-WEB a nativní mobilní aplikace určená pro koncové uživatele investičních služeb.

Řekli o nás

Produktové listy

Buy-Side – banky, investiční společnosti a fondy

Řešení ARBES TOPAS podporuje kompletní procesy za oblast správu fondů, jejich kontrolu z pozice depozitáře, poskytování služeb custody a řízení fondů nebo správu individuálních portfolií formou asset managementu.

Systém dokonale integruje jednotlivé nástroje pro evidenci jednotlivých obchodů, korporátních operací a peněžních toků. Součástí je také plnohodnotná podpora nástrojů pro oceňování, včetně zajišťovacích a spekulativních derivátů. Všechny vstupy i výstupy jsou neustále validovány z pohledu zákonných a statutárních limitů.

ARBES TOPAS je živý systém, který garantuje kompatibilitu s legislativním prostředím a současně dynamicky reaguje na nové trendy v tomto odvětví.

 

Sell-Side & Služby – Obchodníci s cennými papíry

Systém ARBES TOPAS je používán obchodníky s cennými papíry, treasury a správci portfolií pro obchodování na trzích nebo formou přímých obchodů. Systém nabízí široce konfigurovatelnou škálu transakcí se všemi typy nástrojů obchodovaných na veřejných a OTC trzích, včetně futures a strukturovaných instrumentů. Pomocí rozhraní umožňuje přímé propojení s řadou burzovních obchodních systémů a depozitářů.

Maximální flexibilitu zajišťuje podpora FIX rozhraní jak na straně přijímání klientských DMA pokynů, tak i na straně komunikace s řadou světových trhů (např. XETRA, NYSE, NASDAQ, AMEX, Vídeň, Varšava, Budapešť). Toto propojení následně umožňuje klientům přímý přístup k obchodování na nejvýznamnějších trzích světa.

Vedle obchodování s cennými papíry systém podporuje i obvyklé aktivity oddělení treasury, jako jsou spotové i termínované operace na peněžních trzích včetně vkladů, konverzí, REPO operací a úrokových swapů. Součástí systému ARBES TOPAS je i podpora sledování marží jednotlivých obchodů a hlídání limitů pro kontrolu rizik.

ARBES TOPAS také automatizuje procesy a evidenci plynoucí z legislativních požadavků v oblasti AML (anti-money laundering – opatření proti praní špinavých peněz) a opatření v boji proti terorismu.

56

procent celkových aktiv obhospodařovaných investičními společnostmi a penzijními fondy v roce 2015 je spravováno v systému ARBES TOPAS

1.

dlouhodobě první místo v objemu realizovaných obchodů na Burze cenných papírů Praha v segmentu produktových řešení

4,5

miliardy - průměrný měsíční objem burzovních obchodů registrovaných na Burze cenných papírů Praha, který je realizovaný systémem ARBES TOPAS

50 000

tisíc - tolik obchodů je měsíčně realizováno systémem ARBES TOPAS na Burze cenných papírů v Budapešti

Řekli o nás

Reference v segmentu Kapitálových trhů

Další uživatelé ARBES AMS:

 • Asset Management Slovenskej sporiteľne
 • MTX Capital Services, a.s.
 • Raiffeisen investiční společnost a.s.
 • STABILITA, d.d.s., a.s.
 • Infinity ELITE, o.c.p., a.s.
 • SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
 • Valor, o.c.p., a.s.

Další uživatelé ARBES TOPAS:

 • Air Bank a.s.
 • Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
 • Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • BFI – Banco de Fomento Internacional, S.A.
 • Equa bank a.s.
 • Investika, investiční společnost, a.s.
 • J&T BANKA, a.s.
 • J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • J&T SERVICES ČR, a.s.
 • NN Management Services, s.r.o.
 • Raiffeisenbank a.s.
 • UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A. – organizační složka
Zanechte stopu, zavoláme Vám