Kapitálové trhy

ARBES Technologies představuje komplexní řešení pro obchodování na kapitálových a peněžních trzích ARBES TOPAS. Systém s více jak dvacetiletou historií získal dominantní postavení ve správě aktiv a v obchodování s cennými papíry v České republice, Slovensku a Maďarsku. ARBES TOPAS je úspěšně implementován i v dalších zahraničních lokacích jako je Bulharsko či Portugalsko.

Rozsáhlá modulární struktura systému ARBES TOPAS umožňuje konkrétní varianty řešení dle potřeb individuálního uživatele. Nabízí využití pro obchodníka, správce fondu, jeho custody nebo depozitáře. Součástí řešení je také plně automatizovaná podpora legislativních a regulatorním předpisů ( MiFID, FATCA, CRS, AML)

Reference

56

procent celkových aktiv obhospodařovaných investičními společnostmi a penzijními fondy v roce 2015 je spravováno v systému ARBES TOPAS

1.

dlouhodobě první místo v objemu realizovaných obchodů na Burze cenných papírů Praha v segmentu produktových řešení

4,5

miliardy - průměrný měsíční objem burzovních obchodů registrovaných na Burze cenných papírů Praha, který je realizovaný systémem ARBES TOPAS

50 000

tisíc - tolik obchodů je měsíčně realizováno systémem ARBES TOPAS na Burze cenných papírů v Budapešti

Buy-Side – banky, investiční společnosti a fondy

Řešení ARBES TOPAS podporuje kompletní procesy za oblast správu fondů, jejich kontrolu z pozice depozitáře, poskytování služeb custody a řízení fondů nebo správu individuálních portfolií formou asset managementu.

Systém dokonale integruje jednotlivé nástroje pro evidenci jednotlivých obchodů, korporátních operací a peněžních toků. Součástí je také plnohodnotná podpora nástrojů pro oceňování, včetně zajišťovacích a spekulativních derivátů. Všechny vstupy i výstupy jsou neustále validovány z pohledu zákonných a statutárních limitů.

ARBES TOPAS je živý systém, který garantuje kompatibilitu s legislativním prostředím a současně dynamicky reaguje na nové trendy v tomto odvětví.

Sell-Side & Služby – Obchodníci s cennými papíry

Systém ARBES TOPAS je používán obchodníky s cennými papíry, treasury a správci portfolií pro obchodování na trzích nebo formou přímých obchodů. Systém nabízí široce konfigurovatelnou škálu transakcí se všemi typy nástrojů obchodovaných na veřejných a OTC trzích, včetně futures a strukturovaných instrumentů. Pomocí rozhraní umožňuje přímé propojení s řadou burzovních obchodních systémů a depozitářů.

Maximální flexibilitu zajišťuje podpora FIX rozhraní jak na straně přijímání klientských DMA pokynů, tak i na straně komunikace s řadou světových trhů (např. XETRA, NYSE, NASDAQ, AMEX, Vídeň, Varšava, Budapešť). Toto propojení následně umožňuje klientům přímý přístup k obchodování na nejvýznamnějších trzích světa.

Vedle obchodování s cennými papíry systém podporuje i obvyklé aktivity oddělení treasury, jako jsou spotové i termínované operace na peněžních trzích včetně vkladů, konverzí, REPO operací a úrokových swapů. Součástí systému ARBES TOPAS je i podpora sledování marží jednotlivých obchodů a hlídání limitů pro kontrolu rizik.

ARBES TOPAS také automatizuje procesy a evidenci plynoucí z legislativních požadavků v oblasti AML (anti-money laundering – opatření proti praní špinavých peněz) a opatření v boji proti terorismu.

Výhody plynoucí z přechodu na řešení ARBES TOPAS

  • zvyšuje výkon a spolehlivost řešení pro obchodování a správu cenných papírů;
  • umožňuje lepší a průkazné vedení záznamů;
  • standardizuje individuální postupy a procesy;
  • zajišťuje dodržování právních předpisů, stanov a dalších obchodních standardů
  • zlepšuje koordinaci mezi jednotlivými odděleními (FrontOffice, Trading, BackOffice, Custody, Compliance, …);

  • zvyšuje provozní efektivitu a produktivitu;
  • zvyšuje ROI na HW a SW vybavení;
  • usnadňuje realizaci obchodních cílů společnosti;
  • dává jasné signály regulátorům a obchodním partnerům, že aktiva jsou v dobrých rukou

Řekli o nás

Další uživatelé ARBES TOPAS:

AKRO investiční společnost, a.s.; AXA investiční společnost a.s.; BFI – Banco de Fomento Internacional, S.A.; Brokerjet České spořitelny, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Equa bank a.s.; Fincentrum a.s.; Investiční kapitálová společnost KB, a.s.; INVESTIKA, investiční společnost, a.s.; J&T BANKA, a.s.
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky; J&T SERVICES ČR, a.s.; NN Management Services, s.r.o.; Partners investiční společnost, a.s.; Pioneer investiční společnost, a. s.; Raiffeisenbank a.s.; Sberbank CZ, a.s.; UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A. – organizační složka

arbes myTRADER

Moderní intuitivní obchodní platforma ARBES myTrader je již třetí generací aplikace pro on-line obchodování na kapitálových trzích. Aplikace je navržena tak, aby byla široce konfigurovatelná a umožňovala snadné ovládání pro všechny druhy investorů – od začínajících až po profesionální. Pro jednu skupinu uživatelů je možné aplikaci nakonfigurovat tak, aby byla jednoduchá a přehledná a obsahovala jen nejnutnější nástroje pro obchodování. Na druhou stranu, pro pokročilé uživatele je možné nakonfigurovat aplikaci tak, aby obsahovala nejrůznější profesionální nástroje (One-click Trading, apod.), a splňovala tak nároky na moderní profesionální obchodní platformy. Aplikace klade důraz na intuitivní ovládání a moderní design, takže i pokročilé funkce pro profesionální investory jsou snadno ovladatelné a pochopitelné i pro začínající investory.

myTRADER

Zanechte stopu, zavoláme Vám