JIRA v ARBES Technologies

Společnost ARBES Technologies, přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů pro bankovnictví a finančnictví, začala využívat issue trackingový systém JIRA pro všechny klienty jako nástroj komunikace mezi zákazníkem a jednotlivými projektovými týmy.

Klienti vkládají do aplikace JIRA požadavky, které ve společnosti ARBES Technologies vyřizuje klientský servis. JIRA zajišťuje sběr a evidenci veškerých požadavků zákazníka včetně chyb, změnových požadavků nebo otázek.

Cílem nasazení JIRY pro všechny klienty je zpřehlednit a zefektivnit evidenci veškerých požadavků. Do aplikace se přistupuje jednoduše, pomocí webového klienta.  Všechny kontaktní osoby zákazníka mohou mít svůj účet v aplikaci a komunikovat tak přímo s relevantními pracovníky společnosti ARBES Technologies. Zákazník je začleněn do procesu a vidí přesně to, co je pro něj důležité a aktuální.

Společnost ARBES Technologies také implementovala novou metodiku využívání systému JIRA s důrazem na snížení administrativní zátěže, větší přehled nad požadavky a zlepšení plánování rozvoje jednotlivých produktů spravovaných v systému JIRA.

Na základě komunikace ze strany zaměstnanců, projektových manažerů a klientů byly vytvořeny návrhy životních cyklů a ty opakovaně diskutovány se zmíněnými zástupci jednotlivých rolí. Cílem bylo skloubit jednotlivé projekty dohromady a zároveň udržet jednoduchost a použitelnost aplikace JIRA.