Jak na uplatnění práv v rámci GDPR?

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů, vstoupí v platnost 25. května 2018. Na tuto legislativu je třeba adekvátně reagovat úpravou příslušných procesů a systémů a následně monitorováním GDPR žádostí s naplňováním všech souvisejících povinností.

Redefinice práv subjektů údajů (čímž jsou myšleny fyzické osoby – občané EU) přenáší některé nové povinnosti na správce (tedy na firmy, organizace i úřady), jde o informování subjektů údajů, přístup, smazání, oprava/doplnění, omezení zpracování, portabilita, námitky a automatizované rozhodování. Změn dozná také způsob uplatnění práv, musí se tak dít přístupně, jednoduše, ve stanovených lhůtách a transparentně. A GDPR se dotkne také dokumentačních povinností správce, který musí být schopen prokázat soulad s legislativou, přičemž tak musí činit mimo jiné transparentně a ve stanovených lhůtách. Práva subjektů údajů je třeba vypořádat včas, efektivně je řídit, zajistit průkaznost vůči subjektům údajů i dozorovému orgánu.

GDPR přináší řadu nařízení a regulací v oblasti datové bezpečnosti. Reakci je nezbytné začít včas plánovat. Oracle je už po desítky let v oblasti datové bezpečnosti nesporně na špici, co se týče šíře a kvality portfolia řešení, které nabízí. Sada produktů Oracle Database Security poskytuje komplexní nástroje pro audit a systémy pro reporting tak, aby byly splněny požadavky GDPR. Produkty Oracle Database umožňují organizacím rychlé zavedení bezpečnostních požadavků GDPR, a především dosáhnout silného zabezpečení pro osobní a podniková data.

ARBES Technologies se této problematice věnuje a uvádí na trh řešení ARBES MONITOR, které představil veřejnosti na worskhopu 27. 2. společně s partnery, právní kanceláří Havel&Partners a společnosti Oracle, v jejíž prostorách se workshop konal.

ARBES MONITOR k problematice GDPR přistupuje z procesního pohledu, má definovanou základní sadu GDPR procesů uplatnění práv, které lze využívat, přičemž veškeré kroky jsou auditovány. Nástroj pomáhá se zpracováním klientských požadavků a také usnadňuje práci DPO, tedy osobám pověřenců pro oblast ochrany osobních údajů.

„Naší ambicí bylo ulehčit našim i potenciálním klientům implementaci GDPR, a proto uvádíme na trh ARBES MONITOR jako řešení, které ve spolupráci s partnery je nasaditelné i v moderním prostředí cloudu a poskytováno i jako služba. Součástí řešení je i právní dohled nad řešením a jeho compliance s nařízením GDPR, zákazníci tak získají ucelený a jednoduše implementovatelný ready made nástroj či službu k okamžitému využití“, říká o novém nástroji Petr Majer, obchodní ředitel ARBES Technologies.

„GDPR je opatření, které se týká všech firem a není jen technologickým problémem. Proto mně zvolená forma workshopu, na kterém představí svá řešení Oracle jako technologický dodavatel, Arbes jako dodavatel aplikačního řešení a Havel&Partners jako právní poradce, přijde ideální pro zachycení problematiky v celé šíři a nejefektivnější při implementaci,“ dodal Josef Švenda, regionální obchodní ředitel pro prodej technologií Oracle.

 

Kontakty pro média:

Kamil Pittner, PR konzultant, ARBES Technologies, +420 604 241 482, press@arbes.com