Investice klientů ve společnostech MTX Capital Services a Partners Asset Management „pohání“ platforma ARBES AMS

ARBES dokončil implementaci platformy ARBES AMS dvěma institucím poskytujícím retailové investiční služby a systémovou správu majetku. Jde o českou společnost MTX Capital Services a slovenskou firmu Partners Asset Management. Obě instituce v platformě ARBES AMS získaly řešení postavené na nejmodernějších technologiích, jež jsou v souladu s mezinárodními standardy a tržními trendy. Implementace na českém trhu pokrývá veškeré potřeby nového subjektu pro obchodování s komoditními deriváty.

Společnost MTX Capital Services patřící do skupiny MTX Group poptávala nasazení systému přinášející podporu back-office agendy pro obchodování s deriváty kovů na London Metal Exchange v prostředí české legislativy. To se jí podařilo najít v platformě ARBES AMS. „Obchodník s deriváty nově používá naše řešení jako centrální a primární informační systém pro evidenci obchodů, jejich zaúčtování, reporting a risk management. Dodali jsme klíčové komponenty jako jsou evidence klientů, produktů, pokynů a transakcí, správu komoditních derivátů, Collateral a margin management a účtování realizovaných obchodů a navazující regulatorní reporting ČNB a EU“, vysvětluje Branislav Beneš, ředitel divize FIS.

Výhodou ARBES AMS je modulární struktura

Také společnost Partners Asset Management má za sebou finální dodávku řešení ARBES AMS. Nově vzniklá slovenská investiční společnost, patřící do holdingu Partners Group Holding SK je sesterskou společnosti známé distribuční sítě Partners Group SK a raketově etablovaného obchodníka s cennými papíry Partners Investments.

Finamis, naše dceřiná společnost, začal spolupráci s Partners Group SK v roce 2018 a to dodávkou informačního systému právě pro Partners Investments. Spokojenost s kvalitou informačního systému a spokojenost s pružnou produkční podporou vedla koncem loňského roku k rozšíření spolupráce. Tentokrát při dodávce systému pro právě vznikající investiční společnost.

Plánem bylo získat systém schopný spravovat a evidovat realitní investiční fond, nákup a prodej podílových listů a automatizované zasmluvnění klientů. Dodaný modulární informační systém ARBES AMS s klientskými úpravami na míru pokrývá v Partners Asset Management funkcionality jako jsou – výpočet majetku fondu, výpočet jednotkové ceny podílu, správu a výpočet nákladových poplatků fondů. V oblasti správy koncových klientů byly implementované funkce pro správu majetku podílníků, generování výpisů, automatizovanou tvorbu smluvních dokumentů a platebních instrukcí podle typu uzavřené rámcové smlouvy.

„Jedním ze základních předpokladů pro efektivní fungování naší společnosti z hlediska spravování podílových fondů je kvalitní, rychlý a flexibilní informační systém. Proto při výběru dodavatele pro nás bylo klíčové, abychom se mohli opřít o zkušenosti etablovaného partnera s mnohaletými zkušenostmi s tímto řešením. Na straně dodavatele oceňujeme především jeho profesionalitu, rychlost a flexibilitu při analýze našich požadavků. Stejně tak jako následně při testování jednotlivých funkcionalit systému a spuštění,“ zhodnotil projekt implementace Jakub Rosa, člen představenstva společnosti Partners Asset Management.

Implementaci se podařilo výrazně urychlit

ARBES AMS je v Partners Asset Management hlavním systémem. To v praxi znamená, že musí umět pokrýt všechny činnosti této na investice zaměřené společnosti. Při výběru hrála roli i orientace dodavatele na platformě nezávislé řešení a open source komponenty softwaru, což pro zadavatele znamená významnou optimalizaci CAPEX i OPEX nákladů. „Na základě našeho produktově orientovaného přístupu jako i pružného přístupu na obou stranách se podařilo zkrátit čas projektu od objednání až po finální implementaci na méně než šest měsíců. To je v případě softwarových IT projektů této velikosti vynikající a téměř nevídaný výsledek,“ pochvaluje si Branislav Beneš.