Integrace

Složitost firemního IT prostředí roste přímo úměrně s počtem různých aplikací v tomto prostředí nasazených. Přitom ze zkušenosti víme, že na architekturu zahrnující integrační vrstvy se myslí zpravidla až když už je velmi pozdě a její implementace bývá o to složitější. Nejprve většinou vznikne složitá „špagety“ architektura (tedy každý systém komunikuje s každým) a požadavek na integrační vrstvu vznikne až, když si zákazník uvědomí složitost správy a problematičnost přidávání dalších systémů a služeb.

Cílem datové integrace je nastavit firemní informační technologie tak, aby podporovali podnikatelský záměr provozovatele systémů. Zahrnuje i dovednost transformovat komplexní surová data různých aplikací do použitelných informací s kontextuální souvislostí mezi lidmi, produkty, procesy a znalostmi tak, aby je bylo možné jednoduše využít napříč aplikacemi např. pro analytické či reporting činnosti. Je třeba si uvědomit, že včasné plánování integrace může být velkou konkurenční výhodou.

Co nabízíme?

 • Analýzu současného stavu IT prostředí zákazníka
 • Definici požadavků (v součinnosti se zákazníkem)
 • Návrh řešení integrace spolu s návrhem technologií

 • Implementaci
 • Podporu
 • Dlouhodobou spolupráci

Možnosti integrace

 • P2P

  • Jednoduchost implementace
  • Rychlost datových toků
  • Integrované aplikace používají stejný technický protokol
  • Vhodné pro prostředí kde nedochází k častým změnám v integraci
  • Vhodné pokud integrační spojení je mezi 2 systémy/službami (existují integrace které propojují více systému naráz)

 • Framework

  • Poskytuje integrační návrhové vzory pro standardizovanou integraci.
  • Usnadňuje integraci aplikací za použití různorodých technických protokolů
  • Usnadňuje integraci, zahrnující více systémů (např. dotaz na zůstatek v bance, která má více core systémů)
  • Usnadňuje asynchronní komunikaci kde se využívá MQ
  • Poskytuje zjednodušení pro směrování a transformaci dat

 • ESB

  • Poskytuje prostředí pro nasazování, administraci a monitorování integrační logiky
  • Vizuální nástroje pro snadnější vývoj integrační logiky
  • Snazší nasazení pro vysokou dostupnost

 • Integration Suite

  • Business Process Management
  • Business Activity Monitoring
  • Master Data Management

Zanechte stopu, zavoláme Vám