Credit risk management

Častým klíčovým momentem úspěchu finanční instituce nebo obchodní společnosti je řízení rizika spojeného s úvěrem nebo prodejem na fakturu. Jak na to? Jaká data pro to využít? Jak je objektivně a automatizovaně vyhodnotit – tím se zabývají naši odborníci pro oblast CREDIT RISK MANAGEMENTu.

Pomáháme našim klientům implementovat a nebo nastavit automatizovaný systém na podporu rozhodování. Naším cílem je nejen to aby měl klient takové řešení pro každodenní potřebu, ale aby si jej mohl přizpůsobovat dle vlastní strategie řízení rizika a obchodu a dle situace na trhu.

Vybrané organizace využívající platformy Schufa DSS

Klíčové vlastnosti

 • Definice obchodních strageií
 • Segmentování
 • Nastavení cut-off linie

 • Nastavení scoringové karty
 • Implementace a vyhodnocení různých zdrojů pro podporu rozhodování
 • Optimalizace strategií (what-if analýza, champion/challenger)

Kdy nasadit ARBES Decision Engine?

 • Potřebujete online nebo dávkový scoring / rating (credit bureau, fraud, behavioral, collection) vašich klientů?
 • Chcete plně uživatelsky nastavitelná rozhodovací pravidla?

 • Chcete automatické vyhodnocení obchodních pravidel (online rozhodování, kalkulace, segmentace) a strategií při rozhodování?
 • Potřebujete optimalizaci strategií vyhodnocení (what-if, champion-challenger)?

Hlavní přínosy pro váš business

 • Velmi krátká doba implementace
 • Participace business analytiků a risk manažerů na implementaci a nastavení pravidel (po zaškolení)
 • Nižší závislost uživatelů na IT – rozhodovací pravidla se nastavují pomocí grafického rozhraní a jednoduchých výrazů bez zásahu IT nebo dodavatele
 • Výkonnost systému a krátká doba odezvy (v řádu milisekund)

 • Pokročilé metody What-if a Champion-challenger
 • SOA platforma (webservices, JMS nebo připojením přímo na TCP/IP port)
 • Jazyková lokalizace (česká, německá a anglická jazyková verze)
 • Nezávislost na OS (MS Windows, Linux, Solaris, …)
 • Jednotné úložiště rozhodovacích pravidel pro celou organizaci

Příklady využití

 • Pre-scoring
 • Úvěrové procesy

 • Konsolidace úvěrů
 • Faktoring a forfaiting

 • Faktoring a forfaiting
 • Portfolio monitoring, nastavení úvěrových limitů

Zanechte stopu, zavoláme Vám