Business Intelligence

Naším cílem je přinést zákazníkovi konkurenční výhodu v podobě uživatelsky jednoduchého řešení business intelligence, které bude pokrývat klíčové oblasti pro jeho rozhodování bez jakékoliv znalosti programování. Cílem je zajistit zákazníkovi rychlou implementaci (nasazení do produkčního prostředí v řádech týdnů), atraktivní cenu (dobrý poměr cena/výkon),  modulární architekturu (umožňuje výběr modulů dle potřeb zákazníka), nezávislost na zdrojových systémech (včetně integrace jakýchkoliv souborů oblíbeného kancelářského nástroje) a podpora plné automatizace.

S pomocí našich BI expertů je možné zefektivnit proces řízení a snadno odhalit a odstranit úzká místa v existujících podnikových procesech. Rozumíme procesům v oblasti zdravotnictví, controllingu, finančních služeb, leasingu a obecně business procesů.

Reference

Tam kde Vaše data končí, my začínáme!

Co umíme? S čím poradíme? Co dokážeme dodat?

Data Warehousing

Z nepřeberného množství dat vytěžíme ty podstatné pro potřeby Vašeho rozhodování, vhodně je transformujeme a konsolidujeme tak, abyste byli schopní nahlížet na svá data z různých pohledů. Data budou centralizována a trvale uchována v datovém skladu. Odpadne zatížení primárních systémů. Vaše data konečně dostanou smysl a poskytnou Vám relevantní informace.

Busines Intelligence

Věříme, že BI řešení není ani tak o nástrojích, jako o znalosti byznysu. Pomůžeme Vám vybudovat nové řešení BI, nebo rozšířit řešení stávající nezávisle na použité platformě tak, aby Vaše BI dávalo smysl a poskytovalo požadovanou přidanou hodnotu!

Reporting

Konzumenti reportů (koncoví uživatelé) budou pravidelně dostávat informace v požadovaném formátu, získají možnost ad-hoc dotazování prostřednictvím interaktivních nástrojů. Ve Vaší společnosti automatizujeme reportingový proces, což Vám ušetří značné personální i finanční zdroje.

Datová Integrace

Integrace dat různorodých systémů je jedním ze základních stavebních kamenů BI řešení. Naše pozornost je věnována vytěžování dat ze zdrojů, které mají pro koncového zákazníka nejvyšší přidanou hodnotu. Nejedná se pouze o interní systémy podniku, ale v mnoha případech vytěžujeme data veřejných registrů, sociální sítí a datových zdrojů s neúplně definovanou datovou strukturou. Naše integrační nástroje jsou uživatelsky přívětivé, obsahují grafické uživatelské rozhraní a koncovému správci přináší rychlý vhled do dění datového zpracování.

Portálová řešení

Používáte ve společnosti portálové řešení? Např. SharePoint, LifeRay a další? Dodané řešení integrujeme do používaného portálu tak, aby dopady na jeho uživatele byly minimální. BI se tak ve společnosti nestane další aplikací zatěžující klíčové uživatele, ale bude užitečným pomocníkem.

Infrastruktura

Pro Vaše řešení navrhneme potřebnou HW infrastrukturu včetně jejího „škálování“. Potřebujete zredukovat náklady spojené s nákupem a provozem HW infrastruktury? Nabízíme Vám možnost provozovat BI řešení formou služby ve veřejném i privátním cloudu. Samozřejmostí je rozšiřitelnost s ohledem na růst firmy, klientelu, apod.

Bezpečnost

Doručení správných dat správným lidem je klíčovou otázkou v oblasti BI. Máme zkušenosti ze sektorů bankovních a finančních institucí, kde je otázka bezpečnosti naprosto zásadní.

Migrace dat

Náběh na nový informační/manažerský systém doprovází celá řada komplikací s přesunem dat. Využijte naše řešení pro bezproblémový přechod na nový systém. Zároveň tento krok může nastartovat proces zlepšení datové kvality Vaší společnosti.

Konzultace, Poradenství

S našimi klienty se otevřeně bavíme o jejich potřebách a možnostech řešení konkrétních požadavků. Vycházíme z našich dlouholetých zkušeností nabytých na dříve realizovaných projektech, „best practicies“ a zkušeností segmentově orientovaných business analytiků.

Jaké používáme technologie?

Výběr technologie řešení ARBES BI volíme dle individuálních požadavků koncového zákazníka. Rozhodujícím faktorem pro výběr je především požadovaná funkcionalita, výkonnost, cenová náročnost, úroveň bezpečnosti, otevřenost a možnost integrace s dalšími systémy. Naše technologické portfolio je přizpůsobeno tak, aby tyto faktory naplnilo variabilně.

BI Platformy

ARBES Reporting

Představuje univerzální reportingovou a analytickou platformu, která je určena pro podniky všech velikostí a segmentů. Platforma integruje základní administrační (správu uživatelů, katalogu reportů, naplánovaných úloh apod.) a reportingové funkce (ad-hoc analýzy, statické personifikované reporty a interaktivní dashboardy – panely reportů) v prostředí webového portálu. Reportingové a analytické komponenty využívají data OLAP serveru, datového skladu nebo libovolného jiného datového zdroje (počet datových zdrojů není omezen). Tvorba reportingových výstupů probíhá v intuitivním uživatelském prostředí aplikace, která je přizpůsobena pro uživatele nedisponujícími hlubokými technickými znalostmi (např. programování). Platforma je postavená na osvědčených open-sourcových technologiích, je otevřená pro další rozšíření a především připravená na integraci s dalšími informačními systémy.

Oracle Business Intelligence 11g/12c

Představuje reportingovou a analytickou platformu integrující sadu nástrojů pro pokročilou vizualizaci reportingových výstupů jako např. ad-hoc analýz, publikovatelných sestav, interaktivních dashboardů, scorecardů, KPI, segmentačních stromů a dalších. Výhodou platformy je dostupnost veškerých reportingových funkcí v intuitivním webovém prostředí aplikace a možnost rychlé tvorby reportingových výstupů (jednoduchým přetahováním atributů myší). Jedná se o plně standardizovanou technologii zahrnující nejnovější trendy, metody a funkcionality nezbytné pro strategické i operativní řízení podniku. Platforma patří mezi světové lídry v oblasti BI.

Microsoft SQL 2008/2012/2014

Představuje ucelenou sadu nástrojů pro datové zpracování a datovou interpretaci, která pokrývá databázový server (MSSQL), integrační služby pro datové zpracování (SSIS), analytické služby pro zjednodušení přístupu k datům v databázi (SSAS), reportingové aplikace (MS Excel, SSRS, Power Pivot a Power View) a platformu pro sdílení a spolupráci uživatelů (MS Sharepoint). Výhodou platformy je robustnost poskytovaných funkcionalit, které umožňují kompletní naplnění BI a reportingového procesu.

ETL Nástroje

ARBES ETL

Nástroj vyvinutý společností ARBES Technologies zajišťuje kompletní ETL proces. Jeho předností je nezávislost na zdrojových datech, široké možnosti rozšíření datových transformací, integrace s nástrojem Enterprise Architect a snadná použitelnost. Definice toku dat společně se strukturou datového skladu se modeluje v aplikaci Enterprise Architect. Součástí tohoto nástroje je systém logování datových přenosů, který umožňuje zaznamenávání historie přenosů včetně informací o čase spuštění, dokončení, stavu, počtu přenesených záznamů a chybových hlášení v případě neúspěšného přenosu. Nástroj ARBES ETL nabízí unikátní spojení návrhu struktury datového skladu a návrhu datových přenosů, čímž se správa těchto částí centralizuje do jedné agendy. Grafickou nadstavbu nad nástrojem ARBES ETL tvoří nástroj Pentaho Data Integrator (Kettle), který umožňuje tvorbu pokročilých workflow procesů. Datové transformace a procesy jsou vytvářeny v intuitivním grafickém rozhraní, a to výběrem a vzájemným propojováním grafických komponent. Datové transformace jsou nadále sdružovány do logických celků – jobů, které je možné spouštět ad-hoc nebo naplánovat. Průběh transformací/jobů je zaznamenáván do logovacích souborů resp. databáze.

Microsoft Integration Services

Nástroj určený pro integraci dat podporující grafické vývojové prostředí. Nabízí prostředky pro rychlý a intuitivní návrh ETL procesů, rozsáhlé možnosti datových transformací včetně kopírování a stahování souborů, rozesílání e-mailových zpráv jako reakce na různé události, aktualizaci datových skladů, čištění, dolování a správu dat a serverových objektů. Je součástí standardního balíčku komponent MS SQL Serveru.

DB systémy

Oracle Database 11g/12c, Microsoft SQL Server, PostgreSQL

Zanechte stopu, zavoláme Vám