ARBES Technologies se mění na akciovou společnost

S účinností ode dne 1. ledna 2017 se mění právní forma společnosti ARBES Technologies, s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Veškeré vnější vztahy společnosti, včetně všech smluv s obchodními partnery, zůstávají nedotčeny a jejich platnost bude trvat i nadále bez jakýchkoliv změn.

Nové identifikační údaje naší společnosti po změně právní formy na akciovou společnost jsou od 1. ledna 2017 následující:

  • Obchodní firma (změna): ARBES Technologies, a.s.
  • Sídlo (beze změny, zůstává stejné): Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
  • IČ (beze změny, zůstává stejné): 42192889
  • DIČ (beze změny, zůstává stejné): CZ 42192889

Statutárním orgánem společnosti ARBES Technologies bude nově představenstvo ve složení:

  • Ing. Michal Houštecký, předseda představenstva,
  • Ing. Tomáš Návrat, místopředseda představenstva,
  • Ing. Vladislav Veselý, MBA, člen představenstva,
  • Ing. Jiří Žůrek, člen představenstva,
  • Petr Majer, člen představenstva.

Podle stanov budou společnost zastupovat společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo společně tři členové představenstva.

Při této změně právní formy se naše společnost neruší, nezaniká, ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní uspořádání a postavení jejích společníků. ARBES Technologies bude i po změně právní formy na akciovou společnost nadále pokračovat ve veškerých svých podnikatelských a obchodních aktivitách a bude naplňovat svůj dosavadní podnikatelský záměr.