ARBES Technologies, a.s. daroval 200 000,- Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje

Jsme moc rádi, že můžeme v této nelehké době pomoci našim záchranářům. ARBES Technologies, a.s. je jedním z nejvýznamnějších a dlouholetých dodavatelů IT řešení pro krajské nemocnice Středočeského kraje. V reakci na zasažení České republiky pandemií covid-19 se management společnosti rozhodl vyjádřit solidaritu s osobami v takzvané první linii a darovat finanční obnos ve výši 200 000,- Kč Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje. Darované finance budou použity na odměny pro lékaře a zdravotnický personál v uvedené organizaci. ARBES by tímto chtěl především poděkovat všem osobám ve zdravotnických zařízeních za jejich nasazení a obětavost, se kterou se starají o své pacienty.

Michal Houštecký, CEO