ARBES REPORTING se pyšní titulem IT PRODUKT 2014

Společnost ARBES Technologies, přední dodavatel informačních systémů pro bankovnictví a finančnictví, slaví úspěch s nedávno uvedeným reportingovým a analytickým nástrojem ARBES Reporting. Jde o řešení založené na open-source komponentách, které při minimálních nákladech představuje kvalitní a rychlou alternativu existujícím reportingovým nástrojům dostupným na trhu. Kvalitu a funkčnost řešení ocenili i porotci soutěže IT PRODUKT ROKU 2014, kterou každoročně vyhlašuje IDG Czech Republic prostřednictvím odborného IT měsíčníku COMPUTERWORLD. 

Cílem této soutěže je ohodnotit nová řešení, která představují v daném segmentu pozitivní konkurenční výhodu oproti jiným produktům ve stejné kategorii. Hodnotí se především inovativní pojetí, funkční parametry i cena pořízení. Mezi vstupní kritérium do soutěže patří neodmyslitelná skutečnost, že produkt byl uveden ve své finální verzi na trh po 1.1.2014.

„Umístění mezi finalisty třetího kola je zásluhou uživatelské přívětivosti a především funkční a integrační vyspělosti tohoto komplexního reportingového nástroje. Právě tyto přednosti bez problému pokrývají dnešní, často velmi náročné, požadavky zákazníků“, uvádí ředitel divize Enterprise Applications Michal Houštecký a dodává: „Nástroj velmi pozitivně oceňují i samotní zákazníci, což potvrzuje enormní nárůst objednávek z rozdílných segmentů a okamžité zahájení několika projektů ihned po uvedení produktu na trh. Tato reakce trhu předčila naše původní očekávání, a proto nyní zvažujeme expanzi tohoto produktu i na zahraniční trhy“.

ARBES Reporting nabízí rychlý monitoring podnikových dat v přehledných sestavách dostupných kdykoliv a kdekoliv, a to i prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů. Jde o moderní webovou aplikaci, která obsahuje intuitivní uživatelské rozhraní integrující veškeré nové i stávající reportingové a analytické funkce, které klient využívá, a zprostředkovává tak okamžitý přehled o hospodářském výsledku, stejně jako přehled pohledávek po splatnosti, cash-flow, plnění plánu proti očekávání, či jiných ukazatelů vykazovaných na produkt či zákazníka. Součástí je i možnost rychlé analýzy a zhodnocení v podobě grafů, budíků a trendových křivek.

Více na www.arbes.com/uvod/produkty/arbes-reporting