ARBES prezentoval na konferenci Investiční průvodce 2014

Konference „Investiční průvodce 2014“ uspořádaná dne 28. 1. 2014 vydavatelstvím Mladá Fronta přilákala i společnost ARBES Technologies, předního dodavatele softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví. Odborníci z ARBES Technologies zde prezentovali své budoucí záměry na poli rozvoje technologií určených pro obchodování na finančních a kapitálových trzích.

Konference Investiční průvodce 2014 oslovila společnost ARBES Technologies obsahem, náplní i cílovým auditoriem. Stala se ideálním místem setkání investorů, firem nabízejících investiční produkty, ale také softwarových společností, které podporují a nabízí softwarová řešení pro investiční produkty, a přispívají tak k rozvoji této, pro ekonomiku jistě významné, oblasti. Vedle získávání užitečných kontaktů při konání této konference nabídla konference také prostor pro prezentaci firemního pohledu na stávající trendy a požadavky investičních společností a fondů.

Klienti společnosti ARBES Technologies, kterými jsou přední české investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry a banky, používají řešení ARBES TA a ARBES TOPAS určená ke správě portfolií a distribuci podílových listů.

Investování je dnes důležité nejen pro firmy a bohaté spoluobčany, ale prakticky pro všechny, kteří si chtějí splnit svůj sen nebo nechtějí být v době svého stáří odkázáni na druhé a své starobní důchody. Konferencí se linula jako červená niť potřeba řešení otázky, které investice jsou v tomto roce ty správné, a která rizika číhají na všechny, kteří se do investování chtějí pustit. Zákonitě se ukázalo, že odpověď není jednoznačná. Jedni preferují cenné papíry na amerických burzách, jiní nemovitosti a někdo spoléhá na robota, který obchoduje sám a snad i nejlépe.

„I přesto, že šlo o první ročník, naplnila tato konference naše očekávání. Věříme, že příští rok organizátoři využijí cenné zkušenosti z letošního roku a přitáhnou ještě větší množství účastníků z odborné veřejnosti a nabídnou zajímavá témata, která budou lákat jak do auditoria, tak i na pódium“, poznamenal Tomáš Denemark, ředitel divize FIS společnosti ARBES Technologies.

www.metropol.cz/videa/ekonomika/konference-profit-investicni-pruvodce