ARBES pokračuje ve spolupráci s Poštovou bankou na Slovensku

Tisková zpráva

Praha, 6. 6. 2016

Společnost ARBES Technologies, přední evropský dodavatel softwarových řešení pro banky a finanční instituce, pokračuje v úspěšné spolupráci s Poštovou bankou. V předchozích letech implementovaný systém ARBES TOPAS, kterým banka pokrývá celou oblast kapitálových trhů na Slovensku včetně nezbytného zajištění vysoké míry integrace na bankovní systémy, nyní rozšiřuje o podporu nového rozhraní Centrálního depozitáře SR a komunikace s Burzou cenných papírů Bratislava.

Poštová banka primárně působí na slovenském trhu, kde spravuje téměř miliónové portfolio klientů z oblasti retailu i korporátní sféry.  Řešení ARBES TOPAS pro ni představuje klíčové řešení, které automatizuje procesy obchodování s cennými papíry, služeb Centrálního depozitáře SR a správy portfolií a zároveň dohlíží na dodržování všech legislativních a regulatorních nařízení. Stávající etapa vzájemné spolupráce a implementace nového řešení souvisí s přistoupením Centrálního depozitáře k Rámcové smlouvě s Evropskou centrální bankou Target2 – Securities, která je pilířem harmonizovaného vypořádání cenných papírů v rámci Evropské unie.

Zavedení nového systému nám přineslo potřebné zefektivnění našeho provozu a požadované rozšíření nabídky našich produktů z oblasti kapitálového trhu našim klientům. Proto jsme se s příchodem nového rozhraní s důvěrou obrátili opět na našeho klíčového partnera, společnost ARBES Technologies“, uvedl Marian Babušek, ředitel operační divize v Poštové bance.

„Hlavní předností našeho řešení je jeho funkční i technologická vyspělost, propracovaný reporting a možnost systém kdykoliv velmi pružně přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Jeho nasazení a bezproblémové fungování v Poštové bance, stejně jako u tří desítek dalších klientů, je pro nás cennou zkušeností a závazkem budoucího rozvoje. Projekt se na počátku implementace neobešel bez menších komplikací, ale dobrý výsledek je v tuto chvíli garantem důvěry a vzájemné budoucí úspěšné spolupráce“, dodal Milan Krupička, ředitel divize finančních informačních systémů ARBES Technologies.

 

O systému ARBES TOPAS

Systém ARBES TOPAS je komplexní systém pro správu a obchodování na kapitálových a peněžních trzích. Je vyvíjen zkušeným a stabilním týmem více jak dvacet let. Za tuto dobu si získal dominantní postavení v oblasti správy majetku v České republice, kdy jím jsou již řadu let spravovány téměř tři pětiny veškerého majetku investovaného do fondů kolektivního investování a individuální správy.

Systém se etabloval i jako plnohodnotné řešení pro oblast Custody. Jeho nedílnou součástí jsou jak nástroje pro evidenci jednotlivých obchodů, korporátních operací a peněžních toků, tak i nástroje pro jejich oceňování včetně zajišťovacích a spekulativních derivátů a pro kontrolu zákonných a statutárních limitů. Systém je plně kompatibilní s požadavky direktivy EMIR, BASEL III, MiFID, UCITS IV jak v oblasti evidence, tak i výkaznictví pro národní banky, globální regulátory i statistické úřady.

Systém umožňuje přímé propojení specializovaným rozhraním s řadou obchodních systémů, počínaje historicky prvním připojením na Burzu cenných papírů Praha, propojení na Centrální depozitáře v Praze a Bratislavě, Burzu cenných papírů Varšava, Budapešť nebo Bratislava nebo globální platformy obchodního systému XETRA či EUREX. Jeho flexibilita je podtržena plnohodnotnou podporou standardizovaných rozhraní FIX a SWIFT.

Jednou z klíčových vlastností systému je automatizace všech procesů při zpracování a vypořádání transakcí a EOD procesů. Systém automaticky eviduje portfolia, generuje on-line všechny účetní zápisy do systému ARBES FEIS nebo do jiného externího účetního systému, včetně podpory mezinárodních standardů IFRS, a plnohodnotně podporuje cash-flow management i z pohledu komplexního řízení likvidity banky.

 

O společnosti Poštová banka

Poštová banka je moderní finanční institucí. Její pobočky jsou prakticky po celé SR. Svoji pobočku má také v Praze. Přítomnost banky prakticky ve všech lokalitách Slovenské republiky silně podporuje její strategické partnerství se Slovenskou poštou, díky němuž banka operuje i v rámci poboček Slovenské pošty. Finanční služby nabízí jak domácnostem, tak podnikatelům a firmám.

 

O společnosti ARBES Technologies

Společnost ARBES Technologies byla založena 20.9.1991. V průběhu své mnohaleté působnosti získala společnost ARBES Technologies bohaté zkušenosti v oblasti tvorby, vývoje a podpory softwarových řešení.  Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies tak zahrnuje komplexní a nejnovější řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a řešení pro enterprise content management a business proces managetment.  Od roku 2012 se ARBES Technologies také věnuje rozvoji řešení pro správu obsahu a podporu obchodních procesů na platformě Documentum. Od roku 2014 dodává kompletní řešení pro leasingové společnosti, integruje biometrické podpisy a sleduje nové technologické trendy, které zakomponovává do svých řešení.

 

Kontakty pro média:

Marta Lipovská                                                                             Monika Pospíšilová
PRCOM                                                                                           ARBES Technologies
Tel.: 606 716 555                                                                          Tel.: 241 010 111
E-mail: marta.lipovska@prcom.cz                                       E-mail: monika.pospisilova@arbes.com