ARBES MIS – manažerský informační systém středočeských nemocnic úspěšně běží v cloudu

Společnost ARBES Technologies, přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů pro malé a střední podniky, státní správu, samosprávu a zdravotnické organizace, úspěšně transformovala komplexní manažerský informační systém středočeských nemocnic do podoby cloudové služby.

V rámci optimalizace správy a provozu MIS (manažerského informačního systému) krajských nemocnic Středočeského kraje bylo učiněno rozhodnutí o transformaci systému do podoby cloudové služby. Nyní má garant rozvoje a správy MISu, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, přehled, kolik stojí provoz MISu jako celku a navíc záruku, že se ARBES Technologies jako dodavatel o všechny komponenty díla řádně postará.

„Po prvotním, více než půlročním, provozu hodnotíme transformaci jako přínosnou“, uvádí Filip Zítko, ekonomický náměstek Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a pokračuje: „Původní provozní prostředí MIS již dlouhou dobu přesluhovalo. Při výběru jsme uvažovali nad pořízením nového serveru, což se ukázalo jako nákladné. Zároveň jsme řešili otázku konektivit a také správy a údržby systému. Provoz systému ve vlastní režii je totiž značně náročný na personální zdroje. Převodem systému do podoby cloudové služby jsme eliminovali náklady spojené s pořízením nového HW, máme garantovanou vysokou dostupnost služby a zároveň jsme přenesli veškerou odpovědnost za provoz, správu a údržbu na dodavatele.

Transformace MIS do podoby cloudové služby se ukázalo jako ideální řešení také pro nás jako dodavatele,“ konstatuje Michal Houštecký, ředitel divize bankovních a podnikových informačních systémů a dodává: „Tíživá situace s kritickým stavem původního serveru byla dlouhodobě neúnosná. Jako garant funkčnosti systému jsme dennodenně čelili problémům s nedostupností aplikace. Po transformaci máme systém pod plnou kontrolou, jsme schopni řešit jakýkoliv problém okamžitě a zároveň zákazníkovi garantovat vysokou dostupnost služby. Jsme rádi, že si klient zvolil optimální řešení z pohledu kritérií cena vs. kvalita poskytovaných služeb a tím se zbavil tíhy odpovědnosti za vlastní provoz a získal tím finanční úsporu.“

O Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov

Za dobu své existence zaznamenala Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. rychlý rozvoj. Z původní okresní všeobecné nemocnice postavené na kraji města se postupem času stalo moderní zdravotnické zařízení, které svým pacientům poskytuje špičkovou péči celosvětové úrovně v celé řadě i specializovaných oborů. Z počátku malý areál čtyř budov se během let rozrostl a vytvořil komplex tvořený 8 zdravotnickými pavilony a dalšími budovami správy a údržby. Nemocnice nyní svými službami pokrývá území vymezené Vltavou a Sázavou od hranic Východočeského a Jihočeského kraje až ku Praze. Přirozená i faktická spádovost nemocnice je necelých 100 000 obyvatel. Specifikem je však pokrytí rekreační oblasti Posázaví a části Vltavy, kde v letním období vzroste počet obyvatel regionu o několik desítek tisíc.