ARBES ukázal, jak na GDPR ve finanční sféře

Odborný seminář GDPR Finance uspořádala společnost ARBES Technologies. Přední odborníci prezentovali problematiku spojenou s nařízením GDPR, best practices a technologická řešení. Na úvod účastníky v novém pražském sídle Oracle přivítali Petr Majer, obchodní ředitel ARBES Technologies, a Josef Švenda ze společnosti Oracle.

Michal Nulíček z Rowan Legal hovořil o 10 krocích k GDPR compliance a o tom, co se dá stihnout do termínu účinnosti GDPR, tedy do 25. května 2018. Především radí informovat sebe i kolegy, plánovat a koordinovat, zmapovat svá data, minimalizovat zpracování údajů, umožnit subjektům vykonávat svá práva, být transparentní, zajistit pověřence (DPO), být přísný při outsourcingu, hlásit incidenty a žít podle GDPR.

Vít Lidinský z Tayllor Cox prezentoval informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s nařízením EU 679/2016 známým pod zkratkou GDPR. Věnoval se především problematice osobních údajů, příslušným změnám v informačních systémech, změnám datových modelů, auditním záznamům, oddělování dat pro různé účely, automatizaci a nové identitní architektuře.

Petr Majer z ARBES Technologies představil ARBES Monitor, nový produkt, který finančním institucím zjednoduší činnosti spojené s prováděním GDPR. ARBES Monitor řeší systémovou podporu procesu uplatnění správy, je vstupní branou organizace pro žádosti subjektu údajů, zajistí auditní stopu a a zajistí základní podporu činností DPO (Data Protection Officer). Výhodou je, že se jedná o přednastavené řešení s instalovanými procesy, čímž je zaručena rychlá a jednoduchá instalace, nechybí možnosti rozvoje řešení díky rozsáhlým možnostem integrace, velmi efektivní je úprava procesů na míru.

Patrik Plachý z Oracle ukázal funkcionality databázového řešení Oracle Database 12c a možnosti, které nabízí z hlediska ochrany a managementu informací. Řízení bezpečnosti z pohledu Oracle sestává z administrace (bezpečná konfigurace, nalezení citlivých dat, použití minimálních oprávnění), prevence (šifrování a redakce, maskování a menší množina dat, DBA a řízení provozu) a detekce (audit, monitorování aktivit, upozornění a reporty). V souvislosti s GDPR budou vznikat nové požadavky a databáze bude středem pozornosti. Oracle Database nabízí mimo jiné stabilní strategii pro předvídání hrozeb a jejich zmírnění, zabezpečení co nejblíže k datům a hloubkové řízení bezpečnosti.

Lukáš Bajgar a Radek Koudela z KPMG prezentovali zkušenosti z GDPR projektů z oblasti finančních služeb a typické oblasti, které se v jejich rámci řeší. KPMG má ke GDPR metodický přístup sestávající z fáze analýzy (co všechno je potřeba řešit), návrhu (jak GDPR vyřešit) a řešení (jak implementovat zvolené řešení).  Do procesu se postupně zapojují právní tým, businessový a technologický tým. Mezi klíčové projektové aktivity a problémy v GDPR projektech KMPG řadí projektové řízení, mapování zpracování osobních údajů, řízení očekávání, analýzu rizik a řešení.

O společnosti ARBES Technologies

ARBES Technologies, přední český B2B dodavatel unikátních informačních systémů pro bankovnictví, leasing, kapitálový trh a spotřební financování, byla založena v roce 1991. Za více než 25 let získala bohaté zkušenosti z oblasti rozvoje, tvorby, vývoje a podpory softwarových řešení a dnes její řešení využívají přední bankovní a finanční instituce nejen v České republice.

Kontakty pro média:

Kamil Pittner, PR konzultant, ARBES Technologies, +420 604 241 482, press@arbes.com