ARBES OBS

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO BANKY A POSKYTOVATELE PLATEBNÍCH SLUŽEB

ARBES OBS je univerzální moderní bankovní systém, který pracuje v režimu 24*7 a pokrývá všechny potřeby malé, střední i velké banky. S jeho pomocí mohou banky obsluhovat retailovou, korporátní i privátní klientelu a flexibilně a bez omezení vytvářet a poskytovat unikátní bankovní produkty a služby.

Velkou výhodou systému ARBES OBS je jeho stavebnicový model, který umožňuje implementovat pouze ty části systému (moduly), které banka potřebuje pro pokrytí své činnosti. Díky této modulární koncepci lze systém velmi pružně přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka, takže jej mohou využívat nejen různé typy bank, ale i poskytovatelé platebních služeb. V praxi to znamená, že lze implementovat například jen řešení pro agendu úvěru nebo termínované vklady, operativní CRM či Reporting a výkaznictví. Jednotlivé moduly navíc dokáží spolupracovat s jakýmkoliv dalším systémem banky. ARBES OBS se snadno ovládá přes internetový prohlížeč. Při upgrade systému není nutné instalovat nové verze na pracovní stanice uživatelů. Bankovní systém ARBES OBS také bankám umožňuje převzít částečnou správu nad systémem, provádět vlastní parametrizaci nebo předat další správu a vývoj systému částečně lokálnímu IT partnerovi.

Veškeré procesy na Back-Office i Front-Office jsou plně automatizovány. ARBES Technologies stojí u tvorby nejmodernějších internetových bankovnictví a multikanálových řešení v mnoha regionech. Bankovní systém ARBES OBS volí banky, které patří mezi obchodní a technologickou špičku na svých trzích, stejně jako kompaktní banky, které přinášejí univerzální nabídku privátní i firemní klientele, a v neposlední řadě i off-shorové či privátní banky. ARBES OBS úspěšně podporuje bankovní činnost i v náročných prostředích bankovnictví střední Evropy, Portugalska, Brazílie, Kazachstánu, Gruzie, Ukrajiny či Ruska.